Doc.dr. Enes-ef.Svraka: Muallimi uspješno odgovorili pandemiji

Date:

Doc. dr. Enes-ef. Svraka, šef Odjela za mekteb i mlade Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, u intervjuu za Preporod.info govori o odvijanju mektebske pouke u vrijeme pandemije korona virusa, ali i o uslovima i opremljenost prostorija u kojima su djeca učila pred muallimima u ovim vanrednim okolnostima.

Govorio je i o aktivnosti Odjela, planovima i realizaciji aktuelnih projekata usmjerenih na poboljšanje mektebske pouke, koja, kako kaže “doprinosi odgoju i vjerskom obrazovanju, te formiranju i stasavanju pozitivne ličnosti”. Osvrnuo se i na to da li će ove godine zbog daljeg širenja virusa biti održana mektebska takmičenja, te s ponosom govori o djeci, polaznicima sekcije hifza.  

Preporod.inf: Nova mektebska godina počela je 12. septembra 2020. godine. Na koji način je organizovan rad u mektebima i kako se sada odvijaju mektebske aktivnosti?

Svraka: Poslije neuobičajenog završetka prethodne mektebske godine, mektebska pouka u 2020/2021. godini počela je upisom polaznika na tradicionalan način, dakle, u mektebskim učionicama i drugim prostorijama prikladnim za ovu djelatnost. Nakon sagledavanja općeg stanja u vezi sa pandemijom virusa COVID-19 u našoj domovini i povratnih informacija o efektima i rezultatima online modela mektebske pouke u prethodnoj mektebskoj godini, nakon poruka i mišljenja muallima, roditelja polaznika i samih polaznika mekteba, te na kraju mišljenja i prijedloga nadležnih za mektebsku pouku u strukturi Islamske zajednice, Rijaset IZ u BiH je donio Odluku o odvijanju mektebske pouke na tradicionalan način, u mektebskim učionicama uz prisustvo polaznika mekteba i poštivanje preventivnih mjera za sprečavanje širenja virusa.

Naravno, svaki mekteb je na neki način poseban i specifičan u pogledu broja polaznika, učioničkog prostora zbog broja učionica, kvadratura i kubikaža, opremljenosti učionica, kadrova za realizaciju mektebske pouke, broja punktova matičnog mekteba i drugo, što sve zajedno utiče i na organizaciju mektebske pouke u redovnim, a posebno u vanrednim okolnostima. Međutim, multiplicirana struktura muallimskog kadra u pogledu radnog iskustva, stručne naobrazbe, godina života, rada u različitim uslovima i okolnostima, manje-više u svim medžlisima Islamske zajednice, te kroz razmjenu iskustava, bila je garant kvalitetnog organizovanja odgojno-obrazovnog procesa u mektebu na tradicionalan način u okolnostima pandemije.

Preporod.info: Gledajući s ove vremenske distance, nekoliko mjeseci poslije, kakvo je stanje na terenu, s obzirom da pandemija ne jenjava?  

Svraka: Imajuću u vidu da je u BiH najvjerovatnije najveći talas pandemije virusa COVID- 19 od njenog početka, a nadam se i općenito, do danas bio krajem oktobra i tokom novembra prethodne godine, i da djeca mektebskog uzrasta učestvuju u društvenom životu kao što su sportski treninzi, igraju utakmice, borave na skijanju, plivaju u zatvorenim bazenima, općenito se susreću i druže osim pohađanja nastave u školskim prostorima (od 5 – 9) razreda, te da su naravno u tom periodu pohađali maktebsku pouku na tradicionalan način, stanje u odnosu na pandemiju je hvala Bogu jako dobro, kada je u pitanju mektebski uzrast djece, i zbog toga smo veoma sretni i zadovoljni.

Preporod.info: Je li bilo polaznika mekteba koji su oboljeli od virusa ili ste uspjeli da do toga ne dođe? Na koji način? Kada je riječ o muallimima, jesu li tu zabilježeni slučajevi oboljelih od COVID-a?

Svraka: Zahvaljujemo Uzvišenom Allahu i ističemo ponos i zadovoljstvo odgovornim pristupom i ponašanjem muslimana u provođenju propisa i preventivnih mjera državnih organa i smjernica nadležnih organa Islamske zajednice u pogledu sprečavanja širenja pandemije virusa COVID -19. Nemam informacija da li postoji neka profesija, zanimanje ili starosna kategorija među kojima nije bilo pozitivnih, odnosno oboljelih od virusa korone. Prema tome, od ovog opakog virusa nisu pošteđeni ni polaznici mekteba ni muallimi.

Međutim, državni organi i nadležni u organima Islamske zajednice nisu zabilježili niti jedan slučaj širenja zaraze iz džamijskog prostora, odnosno mektebske učionice. Dakle, nijedan mekteb nije bio klaster, tako da odnosu na ukupan broj polaznika mektebske pouke možemo govoriti o pojedinačnim slučajevima polaznika koji su bili zaraženi virusom, a slična situacija je i sa muallimima.

Preporod.info: Prethodna godina je bila plodonosna i značajna za mekteb. Kakvi su planovi u tekućoj godini, kada je riječ o ovoj oblasti?

Svraka: Planovi postoje, oni se pripremaju i nastoje realizovati, međutim, mi planiramo a Bog određuje. To je pravilo kojeg smo duboko svjesni i u okviru kojeg nastojimo da funkcionišemo generalno u životu, pa tako i u poslovnim projekcijama. Prethodna godina vrlo je značajna kada je riječ o mektebu i mektebskoj pouci. Naime, od početka ove mektebske godine u primjeni je novi Nastavni plan i program mektebske pouke, novi Ilmihali 1, 2 i 3 za mektebsku pouku, mektebska pedagoška dokumentacija (Dnevnik rada i matična evidencija polaznika mektebske pouke i Registar polaznika mektebske pouke upisanih u matičnu evidenciju), te Pravilnik o mektebu i mektebskoj pouci. Naravno, zbog toga smo srteni, međutim, treba nastaviti sa novim projektima. Svakako jedan od njih je i prilagodba Nastavnog plana i programa mektebske pouke shodno određenim specifičnostima i priprema ilmihala za područje mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, te krovnim organizacijama Islamske zajednice u dijaspori.  

To je veoma složen i zahtjevan posao koji je trenutno u fokusu i koji zahtjeva dosta truda i vremena. Na ovaj način želimo da obezbjedimo uslove da se na cijelom području Islamske zajednice u BiH mektebska pouka realizuje prema jedinstvenom Nastavnom planu i programu mektebske pouke i jedinstvenim ilmihalima. Naravno, ima i drugih aktivnosti među kojima bi još izdvojio pripremanje uslova za kvalitetniju realizaciju mektebske pouke na daljinu, mekteb-online.

Preporod.info: Hoće li u ovoj godini biti organizovana mektebska takmičenja, na koji način će ona biti održanai?

Svraka: Shodno Planu rada Rijaseta, odnosno Uprave za vjerske poslove za 2021. godinu, te prema Kalendaru mektebske pouke, planirano je održavanje i realizacija mektebskih takmičenja na nivou medžlisa, muftiluka i Rijaseta. Evo već skoro godinu dana živimo sa virusom COVID -19 i nosimo određena iskustva sa sobom. Nadamo se da neće biti nekih značajnijih pogoršanja u pogledu pandemije, te će i u okolnostima kakve jesu trenutno, biti moguća organizacija i realizacija mektebskih takmičenja uz poštivanje preventivnih mjera za sprječavanje širenja virusa korone. Naravno, to će zahtjevati određene dodatne organizacione napore, prostorne i ljudske resurse. Međutim, Islamska zajednica ima kapaciteta i mogućnosti da to uspješno sprovede.

Preporod.info: Ukoliko se stanje u državi iskomplikuje usljed širenja virusa, da li postoji mogućnost online mektebske pouke?  

Svraka: Mekteb online je ušao u primjenu i ostaje važno i korisno pomagalo za realizaciju mektebske pouke. Želim podsjetiti da se prema instrukciji Rijaseta mektebska pouka dva posljednja mjeseca u prethodnoj mektebskoj godini odvijala na daljinu, odnosno online. Već smo kazali da je Rijaset za tekuću mektebsku godinu dao smjernice za neposredni rad muallima sa polaznicima mekteba u mektebskim učionicama. Međutim, ukoliko to bude bilo neophodno, alternativno rješenje u vanrednim okolnostima je mekteb na daljinu/mektebonline. U tom smislu nadležni u Rijasetu i drugim organima Islamske zajednice poduzeli su određene aktivnosti u cilju priprema i obezbjeđivanja potrebnih uslova za ovaj vid realizacije mektebske pouke, a smart uređaji i druga tehnička sredstva koja polaznici svakodnevno koriste su u domenu pomagala. Dakle, tradicionalni oblik mektebske pouke nema alternativu, jer mekteb na daljinu je za vanredne okolnosti kada polaznici mekteba iz objektivnih razloga ne mogu biti u učionici i tada je potrebna realizacija pouke online.  

Preporod.info: Po Vašoj ocjeni, kako su opremljeni mektebi u BiH?

Svraka: Veoma je važno da su nam mektebi i mektebske učionice nove, moderne, dobro opremljene osnovnom i dodatnom opremom. Međutim, treba imati na umu da dobre rezultate u mektebskom poučavanju ne donose i ne ostvaruju učionice bile dobro ili slabo opremljene, već dobri i kvalitetni muallimi. Pravilnikom o mektebu i mektebskoj pouci propisani su savremeni standardi za izgled i opremanje mektebske učonice. Naravno da nam je cilj da mektebi budu dobro i savremeno opremljeni. Prema podacima kojima raspolažemo, mnoge mektebske učionice su bolje opremljene nego školske u kojima uče djeca dotičnog mekteba. Svakako da je značajan broj mektebskih učionica ispod propisanog standarda, te na tom planu potrebno je raditi u narednom periodu. U tom pogledu i Rijaset IZ svake godine pruža materijalnu podršku za opremanje i nabavku inventara određenog broja mektebskih učionica.

Preporod.info: Šta je to na čemu ćete insistirati da se unaprijedi, poboljša u mektebu?

Svraka: Unapređenje ili poboljšanje nečega nekad ovisi o pojedincu ili više njih, a nekad o timu osoba koje učestvuju u određenoj aktivnosti, ali i drugim okolnostima. Kada je riječ o mektebu, onda govorimo o velikom broju osoba na različitim pozicijama u strukturi Islamske zajednice koje mogu dati svoj doprinos u tom pogledu, kao i osoba 0izvan Zajednice, te drugim različitim faktorima. Tako, ja bih prije rekao da ću među pozvanima da daju doprinos unapređenju i poboljšanju mekteba i mektebske pouke tražiti sagovornike koji imaju razvijenu svijest o ulozi i značaju mekteba, entuzijazam, dobre ideje, želju, volju, motivaciju itd., a mislim da takvih ima mnogo, te da ćemo zajedno ako Bog da i uspjeti.  

Ovdje želim naglasiti da nadležni u Rijasetu Islamske zajednice nadziru odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u mektebu i vrše analizu mektebske pouke, te shodno tome nalaze i definišu ono što se može i treba unaprijediti. Konkretno, mislim da je jako važno da imamo jedinstven Nastavni plan i program mektebske pouke, nove Ilmihale, mektebsku pedagošku dokumentaciju i novi Pravilnik o mektebu i mektebskoj pouci koji su od ove godine u primjeni i bilo bi veoma značajno da to profunkcioniše na cijelom području IZ u BiH što naravno podrazumijeva mešihate i krovne organizacije Islamske zajednice u dijaspori. Dakle, ovo je nešto na čemu radimo i nastavit ćemo zajedno do postavljenog cilja. Naravno, poboljšanja su potrebna u standardizovanom opremanju mekteba, u didaktičko-metodičkom pogledu, u informatičkoj podršci i pismenosti, u inovativnom pristupu u realizaciji mektebske pouke. Također, važno je naglasiti potrebu stručnog usavršavanja muallima, unapređenja saradnje sa roditeljima polaznika i više komunikacije sa rukovodstvom u organima Islamske zajednice na svim nivoima. Ovdje treba istaći važnost saradnje i pružanja podrške džematskog odbora muallimu i mektebskoj pouci, a takvih primjera ima i želimo na njih skrenuti pažnju i podijeliti sa drugima.  

Uostalom, mekteb i mektebska pouka su proces koji traje i zahtjeva kontinuirano praćenje i traženje najboljih rješenja u datom trenutku što iziskuje vrijeme, ljudske, materijalne i druge resurse, kao i vrijeme za implementaciju, povratne informacije i evaluaciju postignutih rezultata.

Preporod.info: Imate li podatak koliko je mladih, odnosno djece, koja idu u mektebe, a koji su uspjeli da postanu hafizi Časnog Kur'ana u BiH?  

Svraka: Osnovna zadaća mekteba i mektebske pouke nije učenje hifza, već poučavanje osnovnim propisima islama i pripremanje djece/mladih za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama u životu. Dozvolite mi da se ovdje malo našalim i kažem da je u BiH vrlo malo hafiza Časnog Kur'ana koji nisu išli u mekteb prije nego što su naučili Kur'an napamet i stekli titulu hafiza. Naravno, to je i činjenica, isto kao što je činjenica da je mali broj hafiza koji su naučili Kur'an kao polaznici mekteba. Međutim, danas zaista imamo dosta polaznika mektebske pouke koji uče hifz, da li kod svojih muallima, da li kroz sekcije hifza ili na neki drugi način, i koji do završetka pohađanja mekteba nauče značajan dio Kur'ana napamet.  

Preporod.info: Koliko djece izvan BiH, u dijaspori, te Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji pohađa mektebsku pouku? Kakvo je stanje tamo?

Svraka: Drago mi je što se interesujete za mekteb i mektebsku pouku na području naših mešihata i Islamske zajednice u dijaspori. Trenutno sprovodimo vrlo važnu aktivnost u pogledu prilagodbe, odnosno izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa mektebske pouke shodno određenim posebnostima i specifičnostima naznačenih područja. Završetkom ovog procesa imaćemo, ako Bog da, jedinstven odgojno-obrazovni proces u mektebu, što će nadam se doprinijeti poboljšanju kvaliteta mektebske pouke i većeg intersovanja polaznika i roditelja. Izvan BiH imamo značajan broj mekteba i polaznika mektebske pouke. Međutim, ti podaci su promjenljivi iz više razloga. Uslovi i okolnosti u kojima se realizuje mektebska pouka na području naših mešihata i dijaspore su u značajnoj mjeri različiti od onih koje imamo u BiH, pa mogu reći i u Srbiji, prije svega u Sandžaku.  

U zadnje vrijeme ima određenih poboljšanja u nekim segmentima kao npr. materijalno tehnički i prostorni uslovi, dostupnost literaturi. Govorili smo o Nastavnom planu i programu i ilmihalima i tako dalje, ali  je pitanje geografske udaljenosti od mekteba stalno prisutno, kao i pitanje muallimskog kadra. Novi izazovi su poznavanje bosanskog jezika od strane polaznika koji su tamo rođeni što nameće dvojezične ilmihale, dobro poznavanje jezika u zemlji boravka od strane muallima i drugo. Ipak je sam optimista i očekujem iznalaženje najboljih rješenja u okvirima mogućeg.

Preporod.info: Šta bi ste poručili na kraju ovog razgovora?

Svraka: Obzirom da smo govorili o mektebu onda da tako i završimo. Mekteb je važna instanca, ”škola” i iskustvo u životu svakog pojedinca. Pohađanje mektebske pouke doprinosi odgoju i vjerskom obrazovanju, te formiranju i stasavanju pozitivne ličnosti. Zato pozivam naše polaznike mekteba da redovno dolaze i pohađaju mektebsku pouku, a one koji se još nisu upisali u mekteb da to učine što prije. Naravno, u tom pogledu očekujem odgovornost i podršku roditelja.  

Pred mektebom su značajni zadaci i izazovi koje ako Bog da možemo samo zajedničkim i odgovornim pristupom riješiti i savladati. I na kraju budimo odgovorni prema sebi i drugima, redovno i kvalitetno izvršavajmo preuzete obaveze, te u ovom vremenu pandemije virusa COVID-19 čuvajmo sebe i one oko nas.

(A.N./Preporod.info)

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related