Docent Nedim Begović održao predavanje na Pravnom fakultetu u Sarajevu

Predavanje je održano u okviru Pravne klinike iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava koju realiziraju Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Evropska asocijacija studenata prava. Predavanje je bilo propraćeno i radionicom na kojoj su studenti imali priliku da analiziraju konkretne apelacije iz prakse Evropskog suda za ljudska prava te da na taj način teorijsko znanje pretoče u praktične vještine.