Dodjela certifikata za polaznike Access programa

Ove godine, diplome i certifikate će dobiti ukupno 180 polaznika Access i TTTE programa: 140 polaznika iz 4 medrese (Gazi Husrev-begove medrese, Medrese Džemaludin ef. Čaušević, Karađoz-begove medrese i Behram-begove medrese), i 40 polaznika tri srednje škole (tzv. ”dvije škole pod jednim krovom”) iz Travnika i Stoca – Mješovita srednja škola Travnik i Katolički školski centar Petar Barbarić u Travniku i Srednja škola Stolac. Na ovoj svečanosti učenici medresa i učenici iz drugih škola, Bošnjaci i Hrvati, zajedno obilježavaju uspješan kraj jednog, a početak novog granta na Access programu. 

Ove godine, diplome o uspješno završenom programu će dobiti 100 polaznika programa koji su završili ove dvogodišnje programe, a certifikati o odabiru za učešće na Access programu će dobiti 80 novih polaznika koji će pohađati ovaj program u naredne dvije godine u gore navedenim medresama.

Planirano je da i ovogodišnjoj svečanosti prisustvuju direktori medrese i škola učesnica u programu.

Nominalni domaćin svečanosti je Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH. Planirano je da se direktor ove Uprave Ibrahim-ef.  Begović obrati prisutnima na početku u svojstvu domaćina svečanosti.

Dolazak zvanica u na mjesto održavanja svečanosti je planiran 15 minuta prije početka svečanosti, odosno u 11:15, nakon čega je plairano da Reisu-l-ulema i Amabsadorica daju izjave za medije prije samog početka svečanosti u 11:30. U svečanom dijelu Ambasadorica će dodijeliti diplome i certifikate polaznicima Access i TTTE programa i obratiti se prisutnima. Planirano je da Reisu-l-ulema dodijeli zahvalnice profesorima na Access programu, službenicima Ambasade i Ambasadorici, te da se obrati prisutnima.

Nakon svečanosti, planirana je kahva i druženje za Reisu-l-ulemu, Ambasadoricu, sve zvaničnike Rijaseta i Ambasade, kao  i direktore medresa i škola u jednom od prikladnih prostora Hotela Holiday. 

KRATKA INFORMACIJA O ACCESS PROGRAMU

Access program je dvogodišnji program učenja engleskog jezika i praktičnih vještina Ambasade SAD koji implementiraju Rijaset IZ u BiH i NVO Američka vijeća za međunarodno obrazovanje. Access program u BiH postoji od 2004. godine, kao pilot projekt u nekoliko medresa, da bi se 2005. godine proširio i na sve ostale medrese. Na početku su nastavu držali američki profesori, a 2012. godine ovaj program preuzimaju profesori engleskog jezika u školama. Access predstavlja uspješan model organizovanja obrazovnog programa. Nakon dvije godine učešća, polaznici dobijaju certifikate o uspješno završenom programu.

Osim u 6 medresa u BiH, od 2013. godine Access program postoji i u nekoliko srednjih škola  u Travniku i Busovači. U školskoj 2018/2019. godini, Access program pohađa 180 polaznika. Do sada je Access program uspješno završilo 9 generacija polaznika. Access program se implementira u više od 90 zemalja, a završilo ga je više od 100.000 polaznika širom svijeta. 

U implementaciji Access programa, Rijaset IZ u BiH ima punu podršku Ambasade SAD u BiH, ali i škola u kojima se implementira program.

Osim što unapređuju svoje znanje engleskog jezika i drugih akademskih vještina, polaznici programa imaju priliku da uče kako da budu korisni i aktivni građani društva i zajednice u kojoj žive kroz projekte volontiranja, posjete različitim obrazovnim i kulturnim institucijama, učestvovanje na obrazovnim i međureligijskim projektima i programima razmjene ili drugim aktivnostima. 

Važnost programa ogleda se i u kontinuiranoj edukaciji profesora na redovnim seminari iz oblasti metodike nastave engleskog jezika. Jedan je od rijetkih programa u našim školama koji profesorima daje mogućnost da ostvare kontakte sa profesorima iz drugih država, prisustvuju međunarodnim konferencijama, rade na ličnoj afirmaciji i prezentiraju svoje matične škole i razbijaju stereotipe i predrasude. Uz podršku Ambasade SAD u Sarajevu, predavači na Access programu imali su priliku da se dodatno usavršavaju na različitim programima i Evropi i SAD. 

Access je prilika za učenike medrese da usavršavaju svoj engleski jezik i jedna od rijetkih prilika za učenike iz tzv. ”dvije škole pod jednim krovom”, Bošnjake i Hrvate, da imaju zajedničke časove i uče jedni od drugih kroz direktnu komunikaciju i interakciju. Profesori na Access programu koriste savremene metode i pristupe u nastavi engleskog jezika koje ne samo da njihove jezičke sposobnosti polaznika, već ih motivišu da grade mostove razumijevanja i tolerancije te rješavaju etničke i druge izazove u zajednicama u kojima žive. Ova svečanost je prilika da se naglasi duga i pozitivna saradnja između Američke ambasade u BiH, Islamske zajednice i škola učesnica u programu, važnost učenja engleskog jezika i stezanja neophodnih vještina koje mladim ljudima trebaju njihovim karijerama, ali i da se promoviše i ohrabruje saradnja među mladima u lokalnim zajednicama.   

Koristi Access programa su mnogostruke. Plan i program kreiran je po američkom modelu, gdje se učenici pripremaju da budu korisni članovi društvene zajednice. Zbog toga se mnogo časova posvećuje projektima, prezentacijama i volonterskom radu. Osim časova, organiziraju se ljetni kampovi na kojima, uz intenzivno učenje engleskog jezika i drugih korisnih i praktičnih vještina, učenici stječu nove prijatelje kroz druženje sa vršnjacima iz drugih škola.