Doktoranti – Senad Ćeman je novi doktor islamskih nauka

Kandidat Ćeman je u svojoj disertaciji „Načelo nužnosti i njegova primjena u savremenim fikshkim pitanjima“ nastojao ponuditi prvu cjelovitu znanstvenu studiju o načelu nužnosti, njegovoj važnosti i primjeni u savremenim fikhskim pitanjima, te ukazati na značaj jednog od najvažnijih načela Šerijata, na način kakav dosad, koliko je nama poznato, na našem jeziku nije učinjen, pokušavajući istaći njegovu originalnost i povezanost s aktuelnošću vremena u kojem živimo. 

Komisija u sastavu prof. dr. Mustafa Hasani, predsjednik komisije, prof. dr. Enes Karić, mentor i prof. dr. Enes Ljevaković su izrazili zadovoljstvo urađenom disertacijom, istakavši da je ovo rad i dostignuće koje treba produbljivati budućim istraživanjima.

Cijeli tekst u štampanom izdanju “Preporoda”