Doktorirao hafiz Dževad Hrvačić

Rad je podijeljen u šest tematskih cjelina i to: definicija i podjela sunneta, normativnost sunneta, je li cjelokupan sunnet obavezujuće normativnosti, normativnost sunneta u kulturi ishrane, normativnost sunneta u kulturi odijevanja i normativnost sunneta u održavanju lične higijene. Zadaci rada su bili analiziranje argumenata za i protiv podjele sunneta prema normativnosti, istraživanje ko je od islamskih učenjaka pravio podjelu sunneta prema normativnosti, putem relevantnih izvora doći do predaja koje iznose postupke Poslanika, a.s., izvršiti analizu tih predaja, analiziranje predaja o Poslanikovom, a.s., odijevanju, pri konzumiranju hrane, te održavanju lične higijene.

Komisija u sastavu dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik komisije, prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i doc. dr. Ahmet Alibašić su izrazili zadovoljstvo urađenom disertacijom, istakavši da je ovo pionirski rad i dostignuće koje treba produbljivati budućim istraživanjima. Komisija je ocijenila da će doktorski rad hfz. Hrvačića poslužiti kao važan stručni dodatak istraživanju prakse Božijeg Poslanika, a.s., na bosanskom jeziku i time popuniti teorijsku prazninu koja, sve do sada, nije bila primjećena.

Biografija dr. hfz. Dževada Hrvačića

 Dr. hfz. Dževad Hrvačić je rođen 1. marta 1969. godine u Vlasinju (Mrkonjić Grad). Gazi Husrev-begovu medresu je završio odličnim uspjehom 1988. godine, iste godine u kojoj je postao nosilac titule hafiza Kur'ana. Hifz je završio pred hafizom Mahmutom-ef. Traljićem. U Jordanu je diplomirao islamsko pravo (fikh), a titulu magistra islamskih nauka je stekao 2010. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Od 1997. obnaša dužnost profesora u Gazijinoj medresi na predmetima imamet, hadis i fikh; od 2014. od 2016. je obnašao dužnost pomoćnika direktora za internat. Određeno vrijeme je bio jedan od imama džamije kralj Fahd u Sarajevu. Autor je udžbenika Hadis za treći razred medrese, recenzent u brojnim izdanjima, a učestvovao je i u prevođenju kapitalnih djela poput „Ihjau ulumiddina“, Fikhu-s-sunena od Sejjida Sabika te Sunena imama Nesaija.

Stalni je član Komisije za hifz Rijaseta IZ-a. Jedan je od najaktivnijih bosanskih muhafiza pred kojim je hifz učilo više stotina učenika, od čega ih je 18 položilo hifz pred Komisijom Rijaseta.

Ovom prilikom upućujemo iskrene čestitke hafizu Hrvačiću na odbrani doktorskog rada, uz dovu Allahu, dž.š., da njemu i njegovoj porodici podari svako dobro na oba svijeta. Amin.