Dokumenti: Principi administracije tzv. “Islamske države”

Puni naziv dokumenta je “Principi administracije Islamske države”. Navedeni dokument sadrži 24 stranice i podijeljen je u deset poglavlja. Dokument potpisuje izvjesni Egipćanin Abu Abdullah. “Principi administracije” dobijen je od strane jednog lokalnog privrednika koji živi na teritorijama pod kontrolom ISIL-a. Nabavku i prijevod dokumenta obavio je naučni istraživač Aymen al-Tamimi, koji dugo vremena istražuje i prevodi dokumente vezane za ISIL. Autentičnost ovog dokumenta nije se mogla nezavisno verifikovati. I pored toga on je važan jer daje uvid u način mišljenja i referentni okvir vođstva ISIL-a.

Kratki pregled

“Principi administracije” počinje sa uvodom gdje se navodi kratka historija stvaranje Islamske države. U nastavku ćemo dati prijevod i sažetak najinteresantnijih dijelova ovog dokumenta.

Prvo poglavlje bavi se proglašenjem Hilafeta sa kratkim osvrtom na kratkotrajno postojanje Islamske države u Iraku – koja je poražena od strane američke vojske. U drugom poglavlju navodi se kratki opis strukture vojske Islamske države odnosno organizacija pojedinaca i grupa. Interesantna je činjenica da “Šejh Abu Bakr al-Bagdadi je naredio da se uspostavi prvi kamp koji je uključivao nove muhadžire (pojedince i njihove porodice koji su iz Zapadne Evrope doselili u Islamsku državu – op.a.) koji nisu imali stručnu, a ni vjersku podlogu. Ovaj kamp nalazi se na granici nekadašnje  Sykes-Picot “Irak-Sirija” granice.”

Treće poglavlje reguliše pitanje administracije kampova. Za sve mudžahide, pripremni kamp je “prva škola i kuća” u kojoj se stječe vojna i džihadska obuka. U ovom kampu stječe se znanje o religiji, životu i džihadu. Prema navedenom dokumentu, postoje tri vrste kampova:

 

Cijeli tekst u printanom izdanju 

 

 

 

* The Isis papers: a masterplan for consolidating power, The Guardian,  7 decembar 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/dec/07/islamic-state-document-masterplan-for-power

1 Pogledati: Aymenn Jawad Al-Tamimi, The Islamic State ‘Masterplan’ of Administration – Some Analytical Notes, 7 decembar 2015, http://www.aymennjawad.org/2015/12/the-islamic-state-masterplan-of-administration