Dova u povodu Lejletu-l- Kadra

            Uzvišeni Allahu, mi okupljeni u Ferhat-pašinoj džamiji, u ovoj blagoslovljenoj (mubarek) noći, svjedočimo da si Ti Svjetlo (Nur) Zemlje i nebesa, i zato Te molimo, tako ti Tvoje Uzvišenosti i Svetosti, i tako ti prijestolja Arša, i tako ti sedam zemalja i sedam nebesa, i tako ti Tevrata, Zebura, Inđila i suhufa Ibrahima i Musaa, i tako ti časnog Kur'ana i njegovih ajeta obaspi nas, u ovoj noći, nurom Tvoje upute. (amin).

Svjetlom Tvoje Milosti (rahmetom) amin, svjetlom Tvoga oprosta (magfireta) amin, svjetlom Tvoga zadovoljstva ( rida'a). amin!

            Milostivi Allahu, tako ti Tvojih Esmau-l-husna i Tvog imena, skrivenog u Kur'anu, ne ostavljaj nas uskraćene za Tvoj pogled u ovoj noći odredbe i noći sudbine, a za koju si Ti rekao da je vrijednosno odobranija od hiljadu mjeseci i u kojoj se spuštaju meleki sa odredbom svakom i koja je mir i spas sve do pojave zore. amin!

            Plemeniti Allahu, Ti znaš, da smo mi zadovoljni svakom Tvojom odredbom (kaderom) i Ti najbolje znaš slabost (da'f) našeg stanja. Ti znaš da naša snaga (kuvet) dolazi samo od Tebe, zato Te molimo, pomiluj nas Tvojim pogledom u ovoj kaderskoj noći. amin!

            Molimo Te, učvrsti nas na pravom putu, putu Islama i ukabuli, i u sevap upiši naše ovogodišnje ibadete, namaz, post, zekat, sadekatu-l-fitr, itikaf, fidiju, sadaku, dove i dobra djela. Amin. Molimo Te, podari  nama griješnima oprost, i podari nam sretne i hairli dane u ostatku života. amin!

            Molimo Te podari bolesnima zdravlje, slabima snagu i obveseli, i obraduj tužne, zabrinute i uplakane. amin!

            Molimo Te opskrbi nas halal opskrbom, podari bračnu zajednicu neudatim i neoženjenim, i daruj potomstvo onima kojima si ga uskratio. Molimo Te da podariš posao nezaposlenima, da opskrbiš siromašne, da spojiš rastavljne i da nikog ne ostaviš usamljenog. amin!

            Molimo Te, da prognane i protjerane vratiš njihovom zavičaju, a ako ostanu tamo gdje su sada, podari im  volje, znanja, mudrosti i snage da očuvaju i sačuvaju svoju vjeru, kulturu, tradiciju, i sječanje na njihov zavičaj. amin!

            O Ti, koji u ovoj noći spuštaš bezgrješne meleke na Zemlju, među griješne ljude, molimo Te, tako ti Tvojih meleka: Džibrila, Mikaila, Israfila, Azraila, Kiramin Katibina, Munkira i Nekira i meleka koji obilaze Tvoj Arš, neka mastilo pera naših sudbina bude Tvoja milost i Tvoj oprost. amin!

            Milostivi Allahu, mi znamo da si Ti milostiv, da praštaš i da voliš praštanje, pa Te molimo da nam oprostiš grijehe. Znamo da Tvoj oprost neće umanjiti Tvoju Uzvišenost i Veličinu, a nas će obradovati i dati nam nadu, zato nas učvrsti u pokornosti prema Tebi. amin!

            Milostivi Allahu, tako ti Tvojih sto dvadeset i četiri hiljade vjerovjesnika i Ulul-azma poslanika, Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhamemeda a.s. podari nam mir, slogu, i ljubav među ljudima. amin! Molimo Te oprosti grijehe i smiluj se našim umrlima. amin