Dr. Ferid Dautović: Biti patriota znači čuvati svoje institucije, poštovati svoju ulemu i svoju Islamsku zajednicu

Date:

Biti patriota znači, u najkonkretnijem, smislu očistiti svoje avlije, svoje bašče, svoje rijeke, svoje kuće od svih prljavština, uzorati svoje njive i posijati, urediti svoje vrtove. Izgrađivati i čuvati svoje institucije, poštovati i uvažavati svoju ulemu, svoju džamiju, svoga hodžu, svoju Islamsku zajednicu. Boriti se za socijalnu pravdu, ljudska i vjerska prava, dati radniku plaću na vrijeme, platiti porez – izjavio je za Preporod.info dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

Sa dr. Dautovićem smo razgovarali o odnosu islama i patriotizma, o njegovoj definiciji i činjenici da je ovaj tremin od rata i nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu često u upotrebi, ali da ga mnogi ne umiju objasniti.

– Ne znaju objasniti, ali sasvim osjećaju njegovo značenje, jer ga osjećaju u srcu i na neki način žive. Patriotizam ima svoju dugu povijest gotovo pa kao i čovjek, zato što je patriota svako onaj ko voli svoj toprak, svoju dom, svoju domovinu. Pojam patriotizam u naš jezik je došao iz latinskog, od riječi “patria” u značenju domovina, iako neki kažu da originalno potječe od grčkog patrios, što znači porijeklo, pripadnost. Ako potražimo definiciju termina patriotizam vidjet ćemo da se definiše kao “skup snažnih i iskrenih osjećanja ljubavi, poštovanja i privrženosti čiji su objekti sopstveni narod, nacionalna država i cjelokupan etnički prostor datog naroda, njegov jezik, nacionalna historija, nacionalna kultura, predanje i tradicija, nacionalni simboli, te najznačajnije autentične nacionalne institucije iz sfere politike, odbrane, sporta, nauke, prosvjete, kulture i religije – objasnio je dr. Dautović.

Dodao je da su patriote osobe koje vole svoj narod i svoju zemlju, te da one imaju razvijenu nacionalnu svijest i oformljen nacionalni identitet, a da je njihva obaveza da se bore za slobodu svog naroda i suverenitet i cjelovitost svoje domovine, kao i da u sferi svog poslovnog, političkog i društvenog djelovanja doprinose ostvarivanju nacionalnih interesa, očuvanju nacionalne kulture i postizanju sveukupnog nacionalnog boljitka.

Podsjetio je i na islamski pogled na patriotizam.

– Mnogi kur'anski ajeti i hadisi na posredan i neposredan način ukazuju na patriotizam, ljubav i žrtvovanje prema domovini. „…Kako i zašto se mi ne bi borili u ime Boga, kad smo protjerani iz svoje domovine i rastavljeni od svoje djece!“ (El-Bekare, 246). Muhamed, a.s., kaže: “Ko pogine u odbrani svog imetka, on je šehid; ko pogine braneći svoj život, on je šehid; ko pogine u odbrani svoga brata, on je šehid; ko pogine braneći svoga susjeda, on je šehid; ko pogine propovijedajući pravu vjeru, istinu i moral, on je šehid.“ Dakle, iz kur'anskih ajeta i hadisa Muhameda, a.s., se da razumjeti da je ljubav i žrtvovanje za svoju domovinu, ljudska i vjerska prava, slobodu, moralna obaveza i da za to žrtvovanje slijede dunjalučke i ahiretske nagrade – kazao je ef. Dautović.

Osvrnuo se na tumačenje Kasima ef. Dobrače, koji kaže da je islam povoljno i skladno djelovao na prirođeni patriotizam svih islamskih naroda, pa tako i na patriotizam nas, bosanskohercegovačkih muslimana.

– Islam nije uništio ili oslabio zdrave nacionalne osjećaje i osjećaje patriotizma ni kod jednog naroda od svojih sljedbenika. On je samo oplemenio, humanizirao te osjećaje. To je razumljivo i logično, kad se zna, da je, pored svega gore rečenog o nacionalizmu i patriotizmu u islamu, jedno od islamskih gledišta i to, da je Bog stvorio različite narode i plemena, da bi se ljudi, kroz tu različitost, raspoznavali, upoznavali i međusobno sarađivali i pomagali jedni druge – objasnio je Dautović.

Odnos patriotizma i islama je tema o kojoj se malo pisalo na našim područjima.

– Nama nije poznato da je neko osim prof. Kasima ef. Dobrače napisao ozbiljan autorski rad na navedenu temu. Ono što je on pisao 60-tih ili 70-tih godina XX stoljeća, a nije mogao objaviti zbog opšteg političkog i društvenog ambijenta, a i zbog činjenice da je bio nepravedno osuđen na 15 godina zatvora, je pionirski rad u našoj literaturi. Njegov tekst o nacionalizmu i patriotizmu u islamu je najozbiljniji i najiscrpniji rad na tu temu koji bi trebali proučavati studenti islamskih fakulteta kao i studenti društvenih nauka – istakao je Dautović.

Podsjetio je da je navedeni tekst otkriven zahvaljujući r. Osmanu Dobrači, bratiću Kasima, koji je također bio u zatvoru u isto vrijeme kad i on.

– On je tekst sačuvao kod sebe u rukopisu, a mi objavili 2006. godine u knjizi “Kasim Dobrača – život i djelo”. Prof. Kasim, kao istaknuti alim bosanski, uprkos desetogodišnjoj robiji i svim nepravdama, progonima i zločinima koje su pogađale Bošnjake, piše da treba voliti svoju domovinu, kad su dani i život u njoj ledeni i gorki, kad je mnogo toga u njoj nesređeno, kad mnogo šta treba liječiti i popravljati, kad su u njoj dani ledeni i gorki. „Muslimani vole i treba da vole svoju domovinu i onda, kad je mnogo šta u njoj nesređeno i slabo, kad mnogo šta treba popravljati liječiti i žaliti, kad su dani i život u njoj ledeni i gorki, kad ih, možda, šiba bič nečije nepravde i nasilja. I u takvim prilikama, oni će dobro razlikovati domovinu i svoj narod i dužnu ljubav prema njima, od svih onih loših pojava i postupaka, koji su nemili, nepravedni i bolni. Samu nepravdu, nasilje, kao i loša djela uopće musliman mrzi i sa odvratnošću na njih gleda žaleći one koji ih čine i radeći, koliko može na njihovom ozdravljenju od takvih bolesti i mana“, objasnio je dr. Dautović.

Na pitanje da li je Dobračin članak aktuelan i danas, dr. Dautović je prvo istakao da je Kasim Dobrača je uz h. Mehmeda Handžića bio najznačajnija ličnost svoga vremena, te ocijeno kako je on svojom kompetentnošću utjecao na mnoge ljude svoga vremena i tako usmjeravao i formirao stavove i mišljenja.

– Njegov članak je aktuelan, svjež, inspirativan i danas kakav je bio i u njegovom vremenu. Promišljajući u kontekstu današnjice, nužno je ukazati da je musliman po učenju svoje vjere patriota, kako je to i isticao Kasim ef., i da kao takav nikada neće oštetiti svoju domovinu i svoj narod, “za račun” ili “u korist” svoje vjere, niti će oštetiti i poniziti svoju vjeru i svoj ljudski moral “za račun i u korist” domovine i naroda.

„Islam je, dakle, uvijek narodna vjera, a musliman je patriota po učenju svoje vjere. Ako se ne može reći da je dobar nacionalista i patriota jedne zemlje samo dobar musliman, – ono se sigurno može reći da je svaki dobar, svjestan i savjestan musliman uvijek dobar patriota. Ali, uza sve to, on će u isto vrijeme biti i ostati i dobar vjernik.To znači, nikada neće oštetiti svoju domovinu i svoj narod, “za račun” ili “u korist” svoje vjere, niti će oštetiti i poniziti svoju vjeru i svoj ljudski moral “za račun i u korist” domovine i naroda. To je zato, što musliman nikada neće dozvoliti ni prihvatiti dilemu: ili vjera, ili svoj narod i domovina. On zna i svjestan je, da je takva dilema opasna neistina, koju bi mogli podmetnuti i postavljati samo zlonamjerni ljudi, ili oni, koji totalno ne poznaju islam.“

Kasim ef. Dobrača, kada piše o Nacionalizmu i patriotizmu u islamu, ističe principe islamskog vjerovanja, koje treba često ponavljati, a to je da islam zagovara dobre i prijateljske odnose sa sugrađanima drugih vjera i ideologija, da ne daje podstreka za proganjanje ma koga zbog njegove ideologije i vjere. Otuda dobar musliman nema i ne smije imati mržnje prema drugima, jer on svoju vjeri ne zasniva na mržnji ni prema kome, nego se ispoljava kao musliman kroz svoje vlastito čvrsto uvjerenje, kroz svoju pobožnost, kroz svoj islamski moral i kroz svoja dobra djela, kao i kroz trpeljivost prema drugima – objasnio je dr. Dautović.

U svom radu, koji je i danas posebno važan i aktuelan, navodi on, Dobrača piše da nacionalizam mora biti oplemenjen vjerom i etikom, koje su glavne i vrhunske vrijednosti za čovjeka.

– Dakle, islam ne osuđuje, nego priznaje i cijeni plemenit, human, zdrav nacionalizam koji podstiče na pozitivan rad za napredak i slobodu svoga naroda, bez nepravde, nasilja i nanošenja štete drugim narodima – rekao je.

U uskoj vezi sa nacijom je i pojam domovina, jer, kako objašnjava dr. Dautović, islam uvažava naciju kao i domovinu, smatrajući da one predstavljaju stvarnost i vrijednost koje su ljudima potrebne da bi sebi osigurali i ostvarili slobodan život, rast i procvat, da bi se mogli osjetiti sigurnim i čvrstim na jednom pogodnom i čvrstom tlu pod nogama.

– Nacija i domovina treba ljudima da pruže pažnju i mnoga druga dobra u kojima će osjetiti sigurnost i zaštićenost od svačijeg pritiska i nepravde i u kojima će se razviti njihova lična sloboda, smjelost i stvaralačka sposobnost, tako da sa voljom i radošću i sami pružaju pomoć i zaštitu drugima. Domovina i narod, uz sve one vrijednosti i dobra koja treba da nose u sebi i pri sebi, omogućavaju čovjeku pojedincu svestran slobodni razvitak. Otuda je ljubav prema svojoj domovini i naciji po islamu priznata ljudska i važna vjerska vrlina. To je patriotizam, koji islam uvažava i podržava – naglasio je on.

Dr. Dautović je pozvao  na primijenjeni patriotizam.

 – Musliman će, dakle, uvijek sebe potvrditi i dokazati da je dobar vjernik i dobar patriota. On zna da je domovina majka njegova života, opstanka i napretka na ovoj zemlji, a vjera mu je duša svega toga. Za pravilan ljudski i islamski život potrebno je oboje. Toga valja da je svjestan svaki musliman. Patriotizam je mnogo više od lijepih riječi, floskula i praznih fraza kako je domovina važna a raditi sve što slabi njene institucije, njenu snagu i ugled, što je zapravo u funkcije njenog djelotvornog rastakanja – poručio je dr. Dautović.

Za kraj je kazao da biti patriota znači biti odgovoran, biti predan svom poslu, svojoj misiji, poslanju, što znači pokazivati to svojim djelima.

– To također znači u najkonkretnijem smislu očistiti svoje avlije, svoje bašče, svoje rijeke, svoje kuće od svih prljavština, uzorati svoje njive i posijati, urediti svoje vrtove. Izgrađivati i čuvati svoje institucije, poštovati i uvažavati svoju ulemu, svoju džamiju, svoga hodžu, svoju Islamsku zajednicu. Boriti se za socijalnu pravdu, ljudska i vjerska prava, dati radniku plaću na vrijeme, platiti porez. Patriotizam se, također, ogleda i u borbi protiv mržnje, ogovaranja, podmetanja, smutnje, nasilja svih vrsta, korupcije, mita, lažiranja i kupovanja diploma, radnih mjesta, nepotizma. Roditelji u kući, učitelji, vjeroučitelji u školi i mektebu imaju važnu i nezamjenjivu zadaću da razvijaju aktivni patriotizam, ljubav prema domovini svojim ličnim primjerima – zaključio je dr. Ferid Dautović.

(Rabija Arifović/Preporod.info)

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related