Dr. Hilmija Ćatović (1933.-2017.) – Umro je slikar prelijepih pejzaža

 

Uz Behaudina Selmanovića, Hilmija Ćatović je, bez sumnje, jedan od najznačajnijih predstavnika lirskog konstruktivizma u bošnjačkom i uopće balkanskom slikarstvu. Svaka njegova slika predstavlja vrhunsko umjetničko djelo koje plijeni toplinom i vizijom. Njegova umjetnička djela traže pažljivog promatrača koji može da analizira, dok obični ljudi samo mogu da gledaju i da uživaju. U umjetničkom paviljonu u Podgorici pripremljena je ovih dana velika retrospektivna izložba koju nije dočekao, kao ni svoju životnu izložbu, koja je planirana za juni mjesec u najpoznatijoj galeriji u Beogradu. Ćatovićeve slike krase mnoge galerije, ofise i privatne kolekcije. Jedini je bio istaknuti umjetnik i profesor univerziteta iz Sandžaka koji je stekao pravo na državnu mirovinu od strane R. Srbije.

Dr. Hilmija ĆATOVIĆ rođen je 15. marta 1933. godine u Skoplju, a roditelji su mu porijeklom iz Rožaja. Otac mu je bio istaknuti Bošnjak iz Rožaja. Obavljao je funkciju predsjednika opštine i bio je jedan od ključnih sudionika i aktera čuvene Sjeničke konferencije (avgust, 1917.). Osnovnu školu završio je u zavičaju, a četvorogodišnju umjetničku srednju školu završio je u Herceg Novom. Akademiju primijenjenih umjetnosti /odsjek slikarstva/ završio je i diplomirao u Beogradu 1957. godine u klasi profesora Vinka Grdana. U Beogradu, na Likovnoj akademiji, 1970. godine završio je postdiplomske studije i odbranio magistarski i doktorski rad: “Slikarstvo u uslovima savremene arhitekture” u klasi profesora i slikara Rajka Nikolića. H. Ćatović bio je profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Prištini, gdje je obavljao funkciju dekana Fakulteta za umjetnost. Svoje slikarske radove, čiji su likovni pejzaži prožeti sa sto i jednom nijansom zelene boje, izlagao je u zemlji i inozemstvu počev od 1957. godine pa do kraja života. Na Odsjeku za dizajn i modnu kreaciju na Fakultetu humanističkih nauka, Univerziteta u Novom Pazaru obavljao je funkciju šefa katedere. Do sada je imao preko osamdeset samostalnih i preko tri stotine kolektivnih izložbi. Za svoj stvaralački rad dobio je trinaest značajnih republičkih i saveznih nagrada, priznanja i odlikivanja. Mnoga njegova djela nalaze se u muzeijima, galerijama mnogih svjetskih centara, kao i spomenici za koje je Ćatović dobio mnogobrojne nagrade i priznanja. Istovremeno, dugo vremena je živio na relaciji: Priština – Bar – Novi Pazar, gdje se susretao sa brojnim ljudima i kolegama.