Dr. Jusuf Žiga: Smjenjivala su se carstva i države, medresa je opstala

“Ako je istina da se nečiji smisao za budućnost ogleda u njegovom trajanju, onda se, u tom kontekstu, Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu doista ima čime podičiti. Nedostaje joj još samo 20-tak godina da upotpuni kontinuirano polumilenijsko djelovanje, što je, za povijest institucionalno prepoznatljivih učilišta na ovom, pa i širem prostoru, jedinstven slučaj. Smjenjivala su se carstva, nastajale i nestajale države i režimi, uglavnom prema njoj nenaklonjeni, nametane i odbacivane razne ideologije, preferirani i potiskivani različiti svjetonazori, a ona je, stameno, uspjela opstati i sve to nadživjeti.  Ne samo da je odškolovala toliko stotina generacija učenika, nego je, unutar njih, iznjedrila brojna poznata imena, velike alime, hatibe, hafize, muftije, znanstvenike.., koji su se, svojim životnim učincima, na zavidan način „ovremenili“, pa, kao takvi, traju i mimo prostora i vremena kome formalno pripadaju. To je bilo i za očekivati ako se ima u vidu ono što je zapisano u čuvenoj vakufnami osnivača te škole, Gazi Husrev-bega. Naime, njegova želja je bila da se u toj školi izučavaju pored duhovnih i tradicionalnih znanosti i sve „drugo što bude potrebno s obzirom na običaj i mjesto.“  Za bošnjački narod, koji je tako dugo i kontinuirano, kao malo koji živi narod na Planeti, negiran, osporavan i omalovažavan, ovakva jedna škola je bila iznimno važna. Zapravo, ona je bila jedina, kakva-takva, „oaza“ pulsiranja njegove duhovnosti i nade da išta preživi od onoga čemu pripada. Nije se teško složiti sa onima koji kažu da je dobar samo onaj odgojno-edukacijski sadržaj koji prepoznaje izazove svakog vremena i prostora te, onda, na njih na adekvatan način reagira. U apostrofiranom kontekstu, dalekovidost znamenitog Gazi Husrev-bega je očigledna. Neka je rahmet njegovoj duši“, kazao je dr. Jusuf Žiga, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i bivši predsjednik Obnoviteljskog Sabora Islamske zajednice u BiH