Dr. Mustafa-ef. Cerić: Vrijeme je da Evropa krene prema medresanskom učenju islama

Dr. Mustafa-ef. Cerić, reisu-l-ulema 1993. – 2012.

Vrijeme je da Evropa krene prema medresanskom učenju islama

„Kao najveći graditelj Sarajeva i veliki vizionar Kuršumlije medrese, Gazi Husrev-beg (1480-1541.) se može mjeriti sa najvišim ličnostima u povijesti nastanka i razvoja odgojno-obrazovnih institucija ne samo na Balkanu, već i u Europi… Dokaz tome je Gazi Husrev-begova vakufnama napisana 943/1537. god. u kojoj, između ostalog, stoji ‘u medresi koju vakif (Gazi Husrev-beg) podiže neka se uči sve što zahtijeva vrijeme i mjesto'… Danas je Europa u pred-medresanskom stanju tumačenja islama gdje džamija, mesdžid, privatni mektebi i privatne kuće uglavnom određuju način i sadržaj islamskog učenja koje nije uvijek u skladu sa medresanskim ili institucionalnim učenjem islama; Vrijeme je da Europa krene iz pred-merdesanskog prema medresanskom učenju islama gdje će tumačenje islama imati zvanični stav iza kojeg će stajati procedura za dobivanje dozvole za tumačenje i predstavljanje islama u Europi (idžāzet et-tedrīs)… Gazi Husrev-begova medresa je bila i ostala onaj najviši svjetionik našeg naroda kojeg nisu smjeli utrnuti ni najveći bezbožnici koji su tutnjali Bosnom i Sarajevom. Znali smo i mi i oni da bez Gazi Husrev-begove medrese ne bi bilo ni islama, ni muslimana u Bosni i Hercegovini. Znali smo i mi i oni da bez Medrese ne bi bilo sreće nikome. Ne bi bilo ezana, ni imama, ni džemata, ni škole, ni puta, ni fabrike, ni zanata. Bosna i Hercegovina bila bi pusta zemlja bez Gazijinih softi i bez Gazijinih hajrata.“