Dr. Velić na večeri Kur'ana u Blagaju: Biti ljubazan znači biti vjernik, znači biti musliman

 

 

Vazu-nasihat o značaju učenja Kur'ana o mjesto posljednje Božije objave u životu vjernika održao je pomoćnik sarajevskog muftije dr. Abdulgafar ef. Velić.  On je kazao da su i klasični tumači kur'anskog teksta i značenja podrazumijevali višeslojnost i multidisciplinarnost Božije poruke. „Svaka riječ iza sebe ima sedam stotina hiljada svjetova i nama je to teško dokučiti“, podsjetio je dodavši da se Kur'anu najprije pristupa čitanjem koje prelazi u cjeloživotno učenje.

Ukazao je i na jasne stavove Kur'ana sa važnim porukama. Među njima izdvojio je zahvalnost, iskrenost i ljubaznost.

„Kur'an počinje riječima zahvale. Tim riječima Allah počinje svoj govor. I ne postoji na dunjaluku ništa potpunije, vrijednije, ništa ljepše i ništa teže na mizanu od riječi Hvala Alahu. Naša vjera je zahvala. Biti zahvalan Allahu je prva poruka. Naravno treba biti i zahvalan i ljudima. Poslanik je kazao ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Bogu. Jako je puno ljudi koji nam pomažu. Da bi čovjek odrastao u njegovom odgoju treba da učestvuje mnogo ljudi, roditelji, rodbina, učitelji, mualim, jako je veliki taj spisak. Stoga nam Kur'an i kaže budite zahvalni“, rekao je ef. Velić.

Naglasivši da je jedan od temelja islama činjenja ibadeta i dobrih djela koja u svakom slučaju trebaju biti iskrena i čista od bila kakvih natruha i devijacija. „Znam puno ljudi koji su često ljuti i iz dana u dan je povećavaju, oni je hrane i na kraju postanu žrtve svoje ljutnje. Toga se moramo riješiti da naša djela i naše riječi budu čiste“, prokomentirao je ef. Velić. 

Za ljubaznost Velić je rekao da se radi o riječi koja se nalazi u sredini kur'anskog teksta. „Ljubaznost je prefinjena i plemenita toliko da je ne možemo dokučiti. S tim imenom vjernici često dozivaju Gospodara da im ukaže Svoju milist“, kazao je.

Govoreći o centralnim (najvažnijim) porukama Kur'ana Velić je citirao ajet u kojem se zabranjuje prisila u vjeri. „Osim toga, Kur'an zabranjuje svaku moguću prisilu. Nema prisile na savjest čovjeka“, zaključio je Velić. Prisutne vjernike podsjetio je i na fenomen kod nekih vaiza koji u svojim nastupima najčešće zaborave kur'anski poziv da budu ljubazni sa ljudima. „Biti ljubazan znači biti vjernik, znači biti muslimana“, ponovio je Velić.

U programu večeri Kur'ana  učešća su uzeli i polaznici Centra za učenje Kur'ana u Mostaru, Emir Drežnjak, Halid Šipković i Muhamed Crnomerović.