Dva značajna projekta za muslimane u Njemačkoj

IZBNj aktivni sudionik društvenih procesa u Njemačkoj

U skladu sa vlastitim organizacionim i kadrovskim mogućnostima IZBNJ nastoji da bude dio sveukupnih pozitivnih društvenih procesa i da pruži perspektivu mladim ljudima na prostoru na kojem djeluje. Sasvim je izvjesno da mlada generacija Bošnjaka u Njemačkoj pored kvalitetnog obrazovanja treba i širu društvenu podršku da bi se dobro integrisala. Uloga islamske zajednice u ovom procesu je posebno važna. Politički trend koji je u velikoj mjeri uslovljen društvenim diskursom o islamu i muslimanima jedino se može korigovati pozitivnim društvenim aktivnostima u kojima učestvuju islamske zajednice. Skoro sve islamske zajednice u Njemačkoj u nedostatku vlastitih mogućnosti da finansiraju značajnije obrazovne i društvene projekte našle su se u situaciji odliva kvalitetnih i obrazovanih kadrova koji svoj društveni status traže izvan dometa vjerskog sadržaja. Kroz aktivnosti islamskih zajednica, koje su korisne za širu društvenu zajednicu, moguće je pomoći mladoj generaciji u njihovoj boljoj društvenoj integraciji.

Projekat „Džamije pomažu izbjeglicama“

image001Prvi projekat pod imenom „Moscheen fördern Flüchtlinge (mff)“ (Džamije pomažu izbjeglicama) je u maju ove godine već započeo sa pripremom i obrazovanjem radnog osoblja na regionalnom nivo. Ovo udruženje podržava pet islamskih zajednica (DITIB, VIKZ, IGBD, ZmMD, AJD) i bavit ce se problematikom izbjeglica u Njemačkoj te nastojat da kroz džemate pomogne izbjeglicama. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je u ovaj projekat uključila četiri svoja predstavnika na različitim regijama koji će ovaj posao obavljati profesionalno a to su: Nadira Klanco, Amar Pintol, hfz. Adela Kazija i Zerina Radetinac. Od predviđenih 30 uposlenih koliko je u prvoj fazi projekta planirano, IZBNJ može biti zadovoljna brojem radnih mijesta koje je dobila.

Društvena briga i njega za muslimane u Njemačkoj

Osnivanje drugog zajedničkog udruženja „Islamisches Kompetenzzentrum für Wohlfahrtswesen (IKW)“ (Islamski kompetentni centar za pitanja društvene brige) potpisano je 27.06.2016 u Kelnu.  U ovom projektu učestvuje sedam islamskih zajednica (DITIB, IR, ZMD, IGBD, ZmMD, IGS, VIKZ). Ovo udruženje je po svom pravnom statusu i ciljevima koje je usvojilo prvo zajedničko udruženje u historiji muslimana u Njemačkoj u kojem učestvuje sedam islamskih zajednica na saveznom nivou. Ovaj novoosnovani Centar će obrazovati kadrove za pitanja društvene brige u javnim zdravstvenim, kaznenopopravnim i socijalnim ustanovama (Seelsorge, Krankenhäuser, Gefängnis, Sozialarbeit etc.) te u dogledno vrijeme omogućiti osnivanje udruženja za društvenu brigu (Wohlfahrt).  Oba projekta su podržala savezna ministarstva SR Njemačke sa milionskim iznosima do kraja 2018 i 2019 g., što svjedoči o opredijeljenosti njemačke vlade da osigura građanima muslimanima isti položaj kao i pripadnicima drugih konfesija.

Zajednički rad islamskih zajednica u Njemačkoj

Značajno je istaći da su ovi projekti bazirani na projektnom konsenzusu muslimana usmjerenog ka društvenim potrebama u pitanjima o muslimanima. Kvalitetnija integracija islama i muslimana u Njemačkoj zahtjeva i jedan ozbiljniji zajednički rad islamskih zajednica što bi kroz ove projekte trebalo da dođe do izražaja. IZBNJ se nada da će u ove projekte moći da uključi još svojih članova na profesionalnoj i volonterskoj osnovi kada se za to steknu potrebni uslovi.