Džemat Jezero stoji na bedemu odbrane Bihaća

Džemat Jezero nalazi se na čuvenom grmuško-srbljanskom platou. Džemat se može pohvaliti veoma dugom tradicijom postojanja. Prvi put se spominje još u vremenu vladavine Osmanskog carstva, odmah po osvojenju Bihaća, a mjesna džamija sagrađena je 1677. godine, odmah uz jezero.

Duga tradicija imamskog poziva

Prema dostupnim podacima najstariji stanovnici džemata Jezero su porodice Malkoč i Fileković, koje su dobile timare, a osim ove dvije porodice spominju se i porodice Veladžić, Baručić, Mujkanović, Mašić, Hodžić, Kurtović i Halavać. Zanimljiv podatak jeste da je porodica Malkoč imala imame duže od 200 godina, na način da je sin imama nastavljao imamsku lozu.
„Po popisu stanovništva i vjerskih objekata iz 1895. godine, džemat Jezero je imao jednu džamiju i tri mekteba tadašnje osnovne škole. Vakufska imovina džamije u Jezeru evidentirana je 1912. godine. Starije džematlije spominju drvenu džamiju, vjerovatno iz perioda 1895. godine, koja je bila u funkciji sve tamo do 1940. godine kada je završena izgradnja nove, kamenom zidane džamije.  Tokom agresije na našu domovinu, srušena je stara džamija i infrastruktura džemata, a narod je bio primoran napustiti svoje domove“, kazao je Semir-ef. Fileković, koji trenutno obavlja dužnost imama obavlja u džematu Jezero.

Sličica Želim Print

Poslije rata se vratili i izgradili još ljepšu džamiju

Nakon rata džematlije su se vratile svojim kućama i osposobile, najprije, mekteb u džematskoj kući, koji je služio i kao mesdžid. U međuvremenu, započelo se s izgradnjom nove džamije na drugoj lokaciji, sa znatno većim dimenzijama od stare džamije. Temelj džamije je bio 1997. godine, a džamija je svečeno otvorena 2006. Rahmetli hadži Halid Fileković je bio predsjednik građevinskog odbora. Džamiju je otvorio jedan od vakifa Ramiz Veladžić s porodicom, a imam je bio hafiz Adis-ef. Baručić. Također, treba spomenuti i rahmetli hadži Ahmeta Mašića, muteveliju džemata koji je tu dužnost obavljao oko 20 godina.
„Stara džamija je obnovljena i otvorena 2009. godine, te pretvorena u Centralno šehidsko obilježje s imenima i prezimenima, godinom rođenja, godinom pogibije, te mjestom porijekla 371 šehida, te 12 civilnih žrtava rata. Predsjednik građevinskog odbora bio je Nijaz Malkoč. Imovina džemata Jezero iznosi 39.291m2. Pored nove džamije, centralnog šehidskog spomen-obilježja, izgrađeno je i šehidsko obilježje za šehide džemata Jezero, a trenutno smo u izgradnji novih džematskih mezarluka pored nove džamije, pošto su stari mezarluci skoro popunjeni, a nalaze se na 10 lokacija. Također, renovirana je i džematska kuća. Džemat broji oko 200 kuća“, kaže Semir-ef. Fileković.