Džemat okvir za djelovanje mladih

Razumijevanje vjere kod mladih

Džemat unutar Islamske zajednice kao jedine institucije koja ima pravo oformiti takvu vrstu zajednice vjernika, sačinjavaju svi njegovi članovi bez obzira na godine starosti. Džemat čine  tek rođeno dijete kojemu je obavljena akika i malo dijete koje je istom upisano u mekteb,  džemat čine mladi,  islamske porodice, kao i naši stari, dede i nane,  koji s tespihom u rukama i zikrom na usnama očekuju susret sa svojim Stvoriteljem. Najosjetljivija kategorija džematlija, koji iziskuje našu posebnu pažnju, stalnu brigu i dodatnu energiju svakako su  mladići i djevojke od kojih nam ovisi naša sadašnjost, a još više naša budućnost.  

Vrijeme mladosti je doba  kada mladi otkrivaju  svijet, kada pokazuju svoju buntovnu prirodu, kada svaki autoritet dovode u pitanje.  

U svome odrastanju, fizičkom i intelektualnom sazrijevanju,  nije neobično  da mladi propituju i vjerska načela koja ih, iz njihove vizure promatrano, sputavaju i ograničavaju; nije neobično da se udalje od onog djetinjeg i nevinog razumijevanja vjere i od džemata, iako su kroz osnovnu i srednju školu prošli sve stupnjeve islamskog vjeronauka.  Zato je veoma važno da mladi  tokom svog mladalačkog sazrijevanja ne doživljavaju vjeru kao teret i ogradu koja sputava njihovu kreativnosti i slobodu. Veoma je važno da mladi imaju nekoga dostupnog  ko će im dodatno i strpljivo na lahak i prijemčiv način objašnjavati vjeru, ukazivati na njenu važnost i ljepotu, podsticati ih da ustraju u suočavanju sa bezbrojnim izazovima koje sa sobom donosi mladost i ubrazni tempo savremenog života; da imaju nekog ko će im pomoći  da pronađu ravnotežu između zloupotrebe slobode i mogućnosti konzumiranja različitih grijeha, koji su im u današnje vrijeme nadohvat ruke, i radikalizma i isključivosti koji zarobljavaju i sputavaju mladalački um.  Pored njihovih roditelja, za taj su zadatak najodgovorniji i najpozvaniji imami, muallimi, muderrisi, odnosno institucija Islamske zajednice. Od tog razumijevanja vjere kod mladih, odnosno od angažmana Islamske zajednice,  ovisi ne samo opstojnost naših džemata nego i produktivnost i budućnost cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva. Nije isto kada emanet radnoga mjesta, posebno javnih funkcija,  preuzima mladi čovjek koji vođen ljubavlju i strahom od Boga,  poštuje i slijedi najuzvišenije norme islamskog morala,  i neko ko je zaboravio na Boga, ko se Boga ne boji, i komu je stalo samo do osobne promocije i ostvarivnja profita po svaku cijenu.