Džemat Polje domaćin druženja sa Cazinskom medresom

Medresa „Džemaluddin Čaušević“ je sa svojim horom kojeg je predvodio prof. Nijaz Kovačević uveličala ovu tradicionalnu svečanost u džematu Polje. Pored Ilahija i tradicionalnog mevluda, prigodno predavanje održao je i  profesor akaida u našoj medresi dr.Rifet Šahinović naglašavajući  vrijednost ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s i slijeđenju njegovog sunneta.

Organizatori i domaćini ovog ugodnog druženja   bili su imam džemata Haris ef. Japić, mutevelija Hasan Kličić kao i učenik VI-a razreda naše medrese Haris Kličić sa ostalim džematlijama koji su se pobrinuli za ugodnu atmosferu, koja se nastavila poslije predavanja u prostorijama džemata Polje.