Džemat Šip: Svečanost povodom završetka kurseva za žene

U okviru aktivnosti za žene džemata Šip, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, u proteklom periodu su realizovana tri kursa; kurs sufare, hifz Amme džuza sa tefsirom i hifz sure Er-rahman.

Ustrajnost polaznica kursa svjedoči njihovom vezivanju uz Objavu, a posvećenost kursevima uz brojne svakodnevne obaveze svjedoči dobroj organizaciji njihovog vremena.

Povodom uspješnog završetka ovih kurseva u džematu je upriličen zajednički iftar i podjela šehadetnama polaznicama.

Ovoj svečanosti je prisustvovao mr. Malik-ef. Šljivo, pomoćnik glavnog imama MIZ Sarajevo.

– Značajno je podsjetiti na hadis Muhammeda a.s. kojeg od Enesa ibn Malika prenosi Imam Ahmed u svom Musnedu, a gdje se navodi kako su oni koji su stalno sa Kur’anom (ehlul-Kur’an) Allahov ehl (čeljad) i Njegovi odabranici – navedno je, između ostalog, u osvrtu na ovaj događaj.

(Preporod.info)