Dženaza dr. Imamovića: O njemu najbolje govore njegova djela

Danas poslije podne-namaza u haremu Begove džamije klanjana je dženaza profesoru  dr. Mustafi Imamoviću, univerzitetskom profesoru, historičaru države i prava BiH,  velikih pravnih sistema, autoru knjige Historija Bošnjaka i aktivnom sudionika u javnom životu posljednjih pedeset godina.

Dženazu je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, a o liku i djelu prof. dr. Mustafe Imamovića, nakon dženaze, govorio je prof. dr. Fikret Karčić, koji je istakao i njegov doprinos Islamskoj zajednici i Bošnjacima.

“O naučnom radu prof. dr. Mustafe Imamovića govori njegov opus, o nastavnom radu govore njegovi studenti, a o njegovoj ličnosti govori rodbina i prijatelji. Želim naznačiti njegov doprinos Islamskoj zajednici. Na prvom mjestu, svojim izborom teme prvog naučnog istraživanja učinio je historiju Islamske zajednice legitimnim naučnim područjem. To je učinio daleke 1967. godine kada je odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu magistarski rad o pravnom položaju vjerskih zajednica za vrijeme Šestojanuarske diktature u Jugoslaviji. U okviru tog rada, razmatrana je historija i pravni položaj Islamske zajednice. Danas su ovakve teme uobičajene, ali prije pedeset godina to je zahtijevalo veliku dozu interesovanja, svijesti i opredjeljenja. Na drugim mjestu, profesor Imamović propratio je svojim prikazima i osvrtima sve relevantne knjige o islamu i muslimanima objavljene kod nas u periodu 1965-2007. Pri tome je učestvovao u polemikama s onima koji su osporavali samobitnost Bošnjaka, krivo tumačili karakter islamske civilizacije i politički zloupotrebljavali termine kao što je panislamizam. Na trećem mjestu, prof. Imamović je objavljivao u publikacijama Islamske zajednice, poput Glasnika, i svojim tekstovima doprinio relevantnosti publikacije… U našim očima knjiga djela prof. dr. Mustafe Imamovića ostat će otvorena za nagrade sve dok postoje njegove knjige i njegovi studenti“, kazao je profesor Karčić.

Profesor Imamović bit će ukopan na mezarju Bare.