Ef. Botonjić: Osnovna pouka Isre i Mi'radža je optimizam, nada u bolje sutra i bolju budućnost Ummeta Muhammeda, a.s.

0
17

S večerašnjim akšam-namazom nastupila je 27. noć mjeseca Redžeba, noć Isre i Mi'radža, jedna od odabranih noći u islamskom kalendaru.

Isra i Mi'radž je putovanje Muhammeda a.s. iz Mesdžidul-harama iz Mekke do Mesdžidul-Aksaa u Jerusalemu, a odatle u više nebeske svere, do granice koja dijeli ovaj vidljivi svijet od svijeta gajba, nepoznatog. Na Mi'radžu je Muhammed, a.s., razgovarao s Uzvišenim Allahom, susreo se s prijašnjim Allahovim poslanicima, vidio Džennet i Džehennem, vidio neka od znamenja Uzvišenog Allaha kako kaže Uzvišeni u prvom ajetu sure El-Isra.

Vrijeme događanja Mi'radža se veže za jedan od najtežih trenutaka u Pejgamberovom a.s. trudu za vladavinu dobra i istine među ljudima. Pritisci na Muhammeda alejhisselama postajali su sve žešći, a okolnosti djelovanja sve teže. Da bismo shvatili poruku Mi'radža moramo to imati u vidu – kazao je u razgovoru za Preporod.info Sabahudin ef. Botonjić, imam džemata Šip u Sarajevu.

Govoreći o ovoj noći i samom događaju posebno je naglasio da je tri godine trajao ekonomski i socijalni bojkot muslimana.

Muslimani su bili u potpunoj izolaciji u mjestu Šib Ebi Talib nadomak Mekke. Bili su gladni, žedni i u oskudici. Niko s njima nije smio imati nikakav kontakt. U godini, nazvanoj Godina tuge, Poslanik, a.s., će izgubiti dvije važne ličnosti koje su za njega predstavljale ključne dunjalučke oslonce. Ovaj svijet su napustili vjerna mu supruga hazreti Hatidža i njegov zaštitnik amidža Ebu Talib. Većina ashaba zbog mušričkih progona napustila je Mekku i nalazila se u Abesiniji, učinili su prvu hidžru. I baš u tim danima, danima sveopće tuge, Muhammedu, a.s., dolazi poziv na Noćno putovanje kakvo niko ni prije ni poslije nije imao, putovanje gdje će se suočiti s Božanskom prisutnošću – priča ef. Botonjić.

Kako kaže, poruka Isre i Mi'radža jeste da Allah, dž.š., redovno podvrgava svoje iskrene robove iskušenjima nakon kojih sigurno dolazi Allahova pomoć i nagrada.Nakon Godine tuge, Godine žalosti, dolazi Mi'radž 621. godine koji je pomogao Muhammedu, a.s., da upotpuni duhovnu snagu, da dobije novi elan i nastavi svoju plemenitu misiju.

Godinu dana nakon Mi'radža 622. godine dolazi Hidžra, preseljenje u Medinu, dolazi do prekretnice u historiji islama tako da će za nepunih stotinu godina, tačnije 711. godine, muslimani vladati Španijom i polovicom tada poznatog svijeta. Zato danas, kada nam je teško, kada se evo navršava godina dana od pandemije izazvane koronavirusom u našim životima, u našoj domovini, kada smo opterećeni svakojakim problemima, fizičkom distancom, sjetimo se socijalnog, ekonomskog, sveopćeg bojkota Allahovog Poslanika, a.s., i prvih muslimana. Kada vidimo teško stanje u našoj domovini, u Ummetu Alejhisselama, sjetimo se iskušenja i svega onoga kroz šta su prošli prvi muslimani. Zato je danas važno ponoviti da je osnovna pouka i poruka Isre i Mi'radža optimizam, nada, nada u bolje sutra, nada u našu bolju budućnost, bolju budućnost Ummeta Allahovog poslanika Muhammeda, a.s.. Zato, Isra i Mi'radž su, zasigurno, Allahov, dž.š., dokaz za to. Oni su najbolji primjeri koji treba da nas poduče optimizmu u teškim trenutcima – podcrtava ef. Botonjić.

Allah, dž.š., će s Mi'radža, po svome Miljeniku, ljudima navodi dalje, šalje dar, pet dnevnih namaza, kao pet stepenica koje vode usponu ljudske duše do visina na kojima se osjeća Božija blizina, mir, zadovoljstvo i zaštita.

Uzvišeni nas poziva da se saburom i tim darom, namazom, svakodnevno pomažemo – poručio je ef. Botonjić.

Allah dž. Š u Časnom Kur'anu kaže: „Pomozite sebi strpljenjem (saburom) i namazom, a to je, zaista, teško osim poslušnima.“ (El-Bekare, 45.)