Ef. Mahmić: U ovom džematu članarina je 220 maraka

Recite nam nešto o ovom džematu.

Hafizovići su po broju domaćinstava veoma mali, a po aktivnostima veliki džemat. Za ovo vrijeme otkad sam u džematu u vakufsku imovinu uloženo je oko pola miliona konvertibilnih marka, te otprilike toliko i u putnu infrastrukturu. U svim ovim važnim projektima bio sam aktivno uključen, a u mnogim i na njihovom čelu. Moj dolazak u džemat desio se trnovitim i prašnjavim putem gdje me čekala stara, neuslovna džamiju. Sada se imamo čime pohvaliti. Podigli smo novu džamiju, imamsku kuću, ogradili mezarja, uveli grijanje u džamiju, uradili prateće sadržaje kao što su: prostorija za mektebsku nastavu, abbdesthana, gasulhana, apartman za musafire. Džemat ima, slovom i brojem, 30 domaćinstava, a vazifa (članarina) na godišnjem nivou je po muškoj glavi 220 KM. Tako jedna od porodica za godinu dana na ime vazife izdvoji 1100 KM. Njihova želja da sačuvaju džemat jača je od materijalnih izdvajanja za članarinu. Jednostavno, ne daju da se džemat ugasi. Od njih trideset polovina je u dijaspori. Međutim, oni uredno izvršavaju svoje obaveze prema džematu i rodnom selu. U kućama džematlija koji su ovdje ponajčešće su po jedna ili dvije osobe. Stoga na pouci imam tek petero djece.

Već drugi mandat obnašaš i funkciju predsjednika Odbora Udruženja ilmijje koji okuplja imame MIZ Bosanska Krupa. Šta Ilmijja znači našim imamima?

Na čelu Ilmijje MIZ Bosanska Krupa nalazim se od 2010. godine. Čast mi je biti na čelu asocijacije koja okuplja imame i to u mjestu gdje je rođen reisu-l-ulema Mehmed Džemaluddin Čaušević koji je 28. 09. 1912. godine izabran za prvog predsjednika ovog Udruženja. Ne mogu govoriti koliko sam bio ili nisam bio uspješan, ali sam ponosan na Zahvalnicu koju sam dobio od Okružnog odbora  Ilmijje Bihać za doprinos u radu i uspješno vođenje Udruženja ilmijje Bosanska Krupa. Ilmijja puno znači imamima. Ona nam pruža mogućnosti da ostvarujemo i svoja prava u Zajednici.  Kroz nju organiziramo seminare, edukativne tribine, ekskurzije, sportske susrete. Kad govorimo u rezultatima rada navest ću nekoliko segmenata: izrada novih članskih kartica za članove; uspješno organiziranje sportskih susreta Okružnog odbora ilmijje Bihać; putovanje u Sandžak; studijsko putovanje u Tursku. Prva svečana sjednica Okružnog odbora ilmijje Bihać održana je u mjestu Arapuša – Bos.Krupa u spomen-kući reisa Čauševića. Moramo skupa raditi na poboljšanju uslova života i rada svih uposlenika u Zajednici, te sprječavati odlazak mladih, a posebno naše uleme. Molim Uzvišenog Allaha, dž. š., da ujedini srca ljudi cijeloga svijeta kako bi napravili sigurnu, snažnu i jedinstvenu lađu spasa za cijelo čovječanstvo na Ovome i na Budućem svijetu.  

Dobio si i neka druga priznanja za svoj rad?

Dobio sam i plaketu Medžlisa Bosanska Krupa za postignute rezultate u imamskoj misiji, te razvoj i širenje ugleda Islamske zajednice kroz vlastite primjere. Općina Bosanska Krupa dodijelila mi je zahvalnicu kao uzornom građaninu za volonterski i humanitarni rad na području općine.