Enderun teravija u Carevoj džamiji

U Carevoj džamiji u Sarajevu od 02. do 04. juna (07-09. ramazana) biće održavana Enderun teravija.

Enderun, ili sultanska teravija tradicija je koja se u toku mjeseca ramazana praktikovala na Osmanskom dvoru u Istanbulu, pojedinim gradovima Anadolije, pa čak i drugim dijelovima Osmanskog Carstva. Ova tradicija pokazuje da su Osmanlije pridavale posebnu pažnju mjesecu ramazanu. Prilikom klanjanja enderun teravije, nakon svaka četiri rekata uče se različite ilahije komponovane u određenom muzičkom makamu.

Jedan od običaja osmanskih sultana bio je da su za vrijeme ramazana znali obući običnu odjeću i ne otkrivajući da su sultani izlazili među običan svijet, slušali probleme ljudi, utvrđivali koje su im potrebe, pomagali drugima kako se niko ne bi mučio u vrijeme ramazana.

U vrijeme Osmanlija, teravih namaz bi se klanjao na “enderunski način” posebno u palati i u džamijama koje su sagradili sultani, a taj običaj još i danas živi u nekim džamijama u Turskoj.