Etiopija: Pronađeni ljudski fosili stari oko 3,5 miliona godina

Vođa projekta “The Woranso-Mille” paleoantropolog Yohannes Haile-Selassie kazao je da je prije četiri godine pronašao ostatke ljudskih zuba i vilice. Prema istraživanjima naučnika ti ostaci stari su između 3,3 i 3,5 miliona godina.

Kako je kazao Haile-Selassie arheološka iskopavanja prilikom kojih su pronađeni ovi vrijedni ostaci vršena su na području Afar, u sjeveroistočnom dijelu Etiopije.

Haile-Selassie je kazao da su novotkriveni fosili mnogo drugačiji od fosila ljudskog skeleta starog četiri miliona godina, također pronađenog u području Afara. On je kazao da će novi fosili uveliko doprinijeti razumjevanju evolucije.

“Koliko pronađemo fosila o ljudskoj evoluciji toliko ćemo je i razumjevati”, kazao je Haile-Selassie.

U istraživačkoj ekipi je i Stephanie Melillo koja je 1974. godine pronašla ljudke fosile, kasnije nazvane “Lucy”. Kako su istakli naučnici novotkriveni fosili u odnosu na “Lucy” imaju dosta manje zube i očuvaniju vilicu. Melillo je kazala da ovi ostaci mogu pripadati do sada nepoznatoj ljudskoj vrsti.

Najpoznatiji fosili ljudskih ostataka “Lucy” čuvaju se u Nacionalnom muzeju u Adis Abebi.
(AA)