Evropska unija i Bosna i Hercegovina pregledale provedbu finansiranja od EU

Godišnji sastanak Nadzornog odbora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), koji podržava Bosnu i Hercegovinu na putu integracije u EU, održan je 8. decembra 2020. godine. Sastankom su kopredsjedavale Michela Matuella, voditeljica Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju i Zara Halilović, pomoćnica direktora u Direkciji za evropske integracije, ispred Bosne i Hercegovine. Zbog ograničenja izazvanih Covidom-19, sastanak je održan online.

Svrha sastanka bila je izvršiti pregled provedbe podrške Evropske unije u Bosni i Hercegovini i planirati put naprijed. Sudionici su također procijenili učinke pandemije Covida-19 na provedbu finansiranja od strane EU.

Prepoznajući izazove u koordinaciji različitih nivoa vlasti za korištenje pomoći iz IPA-e, Evropska komisija prepoznala je napredak postignut u provedbi važnih projekata, poput Državnog zatvora visoke sigurnosti, te kod programiranja budućih fondova IPA-e III. Bosna i Hercegovina je utvrdila područja saradnje za naredne dvije godine u skladu s državnim prioritetima i prioritetima na svom putu evropskih integracija. Dijalog za finalizaciju programiranja fondova nastavit će se narednih mjeseci, a programi za 2021. i 2022. godinu trebali bi se usvojiti do kraja sljedeće godine.

Za buduće programiranje bit će ključno finalizirati strategije na nivou cijele zemlje za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama, također imajući u vidu moguću budžetsku podršku. EU je napomenula da treba poboljšati provedbu reformi u sektoru vladavine prava i ispuniti uslove za pristup sredstvima već dodijeljenima za zaštitu okoliša. Važno je osigurati jedinstvenu pripremu projekata za sektore transporta, okoliša i energetike, također imajući u vidu Ekonomski i investicijski plan, prenosi Anadolija.

Naposljetku, brzo se mora dogovoriti održivo rješenje za pitanja interne koordinacije, u skladu s relevantnom Uredbom IPA i ulogom NIPAC-a, kako bi se osiguralo da ne dođe do kašnjenja i da BiH ne izgubi pristup budućim finansijskim sredstvima EU.

(Preporod.info)