Fakultet islamskih nauka: Promovirana knjiga “Pravo, država i religija u Bosni i Hercegovini”

Date:

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u organizaciji Fakulteta održana je promocija knjige “Law, State and Religion in Bosnia and Herzegovina” (“Pravo, država i religija u Bosni i Hercegovini”), autora Nedima Begovića, vanrednog profesora na Fakultetu i Emira Kovačevića, uglednog bosanskohercegovačkog advokata. Riječ je o naučnoj monografiji nedavno objavljenoj u izdanju prestižne izdavačke kuće Routledge.

Promocija je održana pod pokroviteljstvom dekana Fakulteta Zuhdije Hasanovića.

Promotori knjige su bili doc. dr. Ehlimana Memišević i prof. dr. Ahmet Alibašić, a o knjizi su govorili i autori Begović i Kovačević. Promociji su prisustvovali brojni akademski radnici, ličnosti iz političkog života, religijskih zajednica i šire drutvene zajednice te studenti i drugi. Promociju je moderirala Zehra Alispahić.

Izniman doprinos temi prava i slobode religije

Kako su ranije iz izdavačke kuće istakli na zvaničnoj stranici, ova knjiga tretira vezu između države, religije i prava u Bosni i Hercegovini. Pri tome, naglašena je multireligioznost prisutna kroz historiju državnosti Bosne i Hercegovine kao i multietničnost, odnosno samoidentifikacija određenih etničkih grupa sa određenom religijom. Također, bitna odrednica ove naučne monografije je tranzicija iz komunističkog u liberalni politički sistem, zbog čega, kako je akcentirano, Bosna i Hercegovina predstavlja interesantan slučaj za proučavanje u pogledu veze između države i religije. Sadržaj knjige uključuje pregled historijskih aspekata ove veze i detaljnu analizu postojećeg ustavnog i zakonskog okvira o slobodi religije i vezama između države i religijskih zajednica. Uz to, procjenjuje stvarni okvir implementacije u praksi uključujući sudsku praksu relevantnih nacionalnih sudova te rad, također, tretira razvoj novih zakonskih standarda i glavne prepreke u njihovoj implementaciji. Iz Routledgea su poručili da će ova knjiga biti suštinska literatura, u vrijeme kada je povećan interes za ovaj region, za one koji se bave oblastima prava i religije, ustavnog prava i tranzicijske pravde.

Docentica Ehlimana Memišević, Pravni fakultet u Sarajevu, predstavila je kratak pregled cjelokupnog sadržaja ove monografije izdvajajući važnja pojašnjenja osnovnih postavki knjige. Knjiga je podijeljena u dva dijela.

Prvi dio knjige nosi naslov „Državno religijsko pravo: opće konture“, a sadržava sledeće naslove: Sloboda religije ili uvjerenja i odnosi države i religije: normativni okvir; Sloboda religije ili uvjerenja i njena ograničenja i Odnosi između države i religijskih zajednica).

Drugi dio „Pravo, država i religija u Bosni i Hercegovini: tematske studije“ uključuje sljedeće naslove i teme: Religijska prava u posebnim regulatornim kontekstima; Pravni status religijskih zajednica; Autonomija religijskih zajednica; Imovina i finansiranje religijskih zajednica; Religijski simboli i blagdani u javnom prostoru I Brak i razvod: interakcija državnog prava i religijskih normi.

Između ostalog, docentica Memišević je naglasila da će ova knjiga biti uključena i u određene silabuse predmeta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također, istakla je da su autori ispunili na početku knjige zadate ciljeve te da ova naučna monografija predstavlja dopunjavanje postojeće literature iz ovih oblasti. Pri tome je istakla da su sami autori ovim nastavili svoj raniji rad i doprinos u ovoj oblasti, a ova naučna monografija će doprijeti do šire čitalačke publike.

Razvoj pravne kulture

Promotor prof. dr. Ahmet Alibašić potcrtao je da je ovo djelo plod dugogodišnjeg, dvodecenijskog rata te se pri tome prisjetio historije bavljenja pitanjima koje knjiga tretira, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. Istakao je da je ova načna monografija kruna tog rada. Pored ostalog, dr. Alibašić je pohvalio egzemplarnu metodologiju korištenu i slijeđenu prilikom pisanja knjige, ali i pomnu posvećenost literaturi te istakao vaćnost razgovora s akterima.  Između ostalog, poručio je da je razmjena iskustava i znanja u kontekstu ove tematike itekako značajna i u budućnosti. Pri tome je naglasio kaskanje pravne kulture za naukom i zakonskim mogućnostima te da je potrebna edukacija šire javnosti o temama veze između prava, religije i države.

Tri glavna pitanja

Koautor, profesor Nedim Begović govorio je o motivima, namjerama, iskustvu rada na knjizi i izdavanju knjige. Profesor Begović je istakao značajan poticaj prof. dr. Fikreta Karčića u bavljenju ovom tematikom te saradnju s advokatom Kovačevićem kada je riječ o temi pravnog okvira i sudske prakse o slobodi religije. On je govorio o iskustvu saradnje s izdavačem knjige te visokoj profesionalnosti izdavača pri tome. Posebno je naglasio da su, analizom literature, o vezi između države i religije u zemljama postkomunističke istočne Evrope, uočili da je vrlo malo ili nimalo pažnje posvećeno Bosni i Hercegovini, a što je slučaj i sa publikacijama u Evropi i svijetu. To je, kako kaže, bio razlog njihovog istraživanja i pisanja. Tri su pitanja kojima se ova knjiga bavi, kako je istakao: Koja rješenja su omogućila i državi i religijskim zajednicama da se prilagode novoj paradigmi slobode religije? Da li je u Bosni i Hercegovini danas na snazi strogo razdvajanje vjerskog i političkog autoriteta ili, pak, odvajanje uz saradnju? Koja su neriješena, otvorena pitanja o slobodi religije i odnosa države i religijskih zajednica?  Pored ostalog profesor Begović je naglasio značaj ove knjige i na planu izučavanja islamskog prava.

Prisutnima se obratio i koautor Emir Kovačević. Pored toga što je istakao motive pisanja i bavljenja ovom tematikom, naglasio je i svoje iskustvo u pravnoj praksi kroz niz različitih pitanja kada je riječ o temi slobode religije. Pri tome, naglasio je skorašnje presude u kontekstu slobode religije, a koje su značajne za naš pravosudni sisteme te koje definišu bosanskohercegovački model sekularne države. Također, Kovačević je istakao vlastito zadovoljstvo i značaj saradnje s profesorom Begovićem, a pored toga i s profesorom Ahmetom Alibašićem ranije kada je riječ o ovim temama. Potom, govorio je i o važnosti izdavanja ove knjige na engleskom jeziku i potrebu da autori iz naše zemlje pišu o našoj zemlji kao i potrebu za više ovakvih projekata.

(Hasan Hasić/ Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related