FBiH: U prošloj godini bolničkim infekcijama zaražene 582 osobe

Mnogi ljudi koji su ušli u bolnicu radi liječenja jedne bolesti nisu slutili da će postati žrtve opasnih bolničkih infekcija s kojima će se boriti godinama i možda postati teški invalidi. 

Statistike govore da one pogađaju između pet do deset posto svih hospitaliziranih bolesnika. Ovo više nije tema o kojoj se šuti, jer neke infekcije predstavljaju ozbiljan javno-zdravstveni problem, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim zemljama. 

Ono što u vrijeme pandemije korona virusa zabrinjava, pored same bolesti koju izaziva ovaj virus, jeste i to što su bolnice pune ležećih pacijenata, koji na infektivnim odjelima provedu po nekoliko sedmica.

– Bolničku infekciju, odnosno bolničku bakteriju mogu dobiti i svi drugi bolesnici koji dugo leže u bolnici. Za takve je pacijente vjerojatno je da će dobiti neku od bolničkih bakterija. Zbog toga se kod bolesnika koji su priključeni na respirator ili kod onih koji su dugo na liječenju svaki dan trebaju raditi markeri upale, dakle kontrolisati klinička slika. Najčešće se tu radi o urinarnim infekcijama, koje razviju sepsu – kazao je za Preporod.info jedan od ljekara upućen u ovu oblast.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH objavljeni u biltenu kretanja zaraznih bolesti pokazuju da su u 2019. godini prijavljene 582 bolničke infekcije. 

Samo od sepse ili trovanja krvi, zaražene su 73 osobe, a 2018.godine, njih čak 90. Barem se tako navodi u Publikaciji pod nazivom “Godišnji izvještaj o zaraznim bolestima i provedenoj imunizaciji”, a koju je uradio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

– Nadzor nad bolničkim infekcijama reguliran je Pravilnikom o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija. Odredbama ovoga Pravilnika propisuju se uslovi i način sprovođenja mjera za sprečavanje, suzbijanje i praćenje bolničkih infekcija unutar bolničkih zdravstvenih ustanova u svim oblicima vlasništva, osnivanje i djelokrug su rada komisije za kontrolu bolničkih infekcija, timova za kontrolu bolničkih infekcija kao i djelokruga Stručnog savjetodavnog tijela za bolničke infekcije. Nadamo se da će učinkoviti sistem nadzora nad bolničkim infekcijama biti uspostavljen, uzimajući u obzir da su dobri podaci iz nadzora ključni za unaprjeđenje kvaliteta brige za pacijenta – navodi se u Publikaciji.

Zdravstveni radnici kažu da ne postoje zdravstvene ustanove bez bolničkih infekcija.

– Tu pod istim krovom žive brojni mikroorganizmi i brojni pacijenti čije je zdravstveno stanje već narušeno. Bolničke infekcije se ne mogu iskorijeniti. Zdravstvene ustanove su dužne provoditi mjere za sprečavanje nastanka i suzbijanje širenja bolničkih infekcija. Na to ih obavezuje etički princip,  ali i zakonska regulativa  – navodi naš sagovornik.

(A.N./Preporod.info)