Federalna vlada usvojila plan zaduživanja za 2021. godinu

Date:

Usvojivši Plan zaduživanja za 2021. godinu, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da ovaj dokument objavi na svojoj internetskoj stranici, a Generalni sekretarijat da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja, izvijestili su iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Godišnji plan zaduživanja urađen je sukladno smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine, a obuhvaća planove financiranja utvrđene Proračunom FBiH za 2021. godinu, kao i kapitalna ulaganja utvrđena Programom javnih investicija FBiH 2021.-2023. godina.

Na temelju potreba identificiranih Proračunom Federacije BiH za 2021. godinu i Programom javnih investicija (PJI) 2021. – 2023. godina, u 2021. godini planirano je angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 2.052,68 milijuna maraka.

U ovoj godini bruto potrebe za vanjskim financiranjem iznose 1.432,68 milijuna maraka, pri čemu se 791,72 milijuna maraka odnosi na financiranje kapitalnih projekata definiranih PJI-om.

Unutarnje zaduživanje planirano je u iznosu od 620 milijuna maraka.

Izbor zaduženja kratkoročnim i dugoročnim instrumentima duga ovisi, prije svega, od strateških ciljeva i Strategijom upravljanja dugom definiranih načela zaduživanja na domaćem tržištu, uvažavajući, pri tom, i preferencije investitora, te njihovu izloženost prema Vladi FBiH.

Prilikom izbora instrumenata posebno će biti vođeno računa o riziku refinanciranja, uzimajući u obzir otplatni profil postojećeg unutarnjeg duga Vlade FBiH, navodi se u saopštenju.

(Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related