Federalno ministarstvo za pitanja boraca i Općina Trnovo podržat će projekte u BPK-a

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Općina Trnovo podržat će realizaciju projekata i u nerazvijenim općinama, Pale i Foča u FBiH – potvrđeno je na današnjem sastanku u zgradi kantonalnih institucija Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde. 

V.d. ministra za pitanja boraca FBiH Mirza Terzo i načelnik Trnova Ibro Berilo tokom susreta s premijerkom Aidom Obućom i ministrom za boračka pitanja Edinom Aganovićem obećali su konkretnu pomoć u realizaciji projekata. 

– Pored podrške projektima BPK-a i lokalnih zajednica u njegovom sastavu, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno solobodilačkog rata kao i do sada će nastaviti finansirati projekte izgradnje spomen obilježja kao i obilježavanja značajnih događaja i datuma iz narodno-oslobodilačkog rata – kazao je  Terzo.

Načelnik  Općine Trnovo Ibro Berilo, pored finansiranja projekta izgradnje spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću, kazao je da neće izostati podrška ove lokalne zajednice i drugim projektima od značaja za BPK-a.

– Spremni smo mi razgovarti i o nekim drugim projektima kako bi smo općinu Trnovo približili Goraždu i obratno, da ta komunikacija ide Goražde-Trnovo-Sarajevo i smatram da će to sigurno dati rezultate. Kao što smo pružili podršku realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja, spremni smo pružiti podršku i drugim općinama u sastavu BPK-a, kao i samom kantonu kada je je riječ o razvojnim projektima i o tome ćemo konkretno razgovarati s načelnicima i premijerkom BPK-a – naglašava Berilo.

Premijerka Obuća istakla je da je zajednički cilj, realizacija infrastrukturnih projekata kako bi se poboljšala putna infrastruktura s ciljem povezivanja povratničkih naselja koja gravitiraju na ovom području ali području općine Trnovo.

– Tu mogućnost vidimo u zajedničkom udruživanju finansijskih sredstava kako bi aplicirali  prema  Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica, a prilikom današnjeg sastanka razgovarali smo i o drugim projektima od značaja za naš kanton. Pored potpisanog sporazuma o finansiranju izgradnje spomen obilježja komandantu rahmetli Zaimu Imamoviću, razgovarali smo i  o realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja na Grepku, kako bi također, udruživanjem sredstava mogli izgraditi jedno reprezentativno spomen obilježje svim onim braniocima koji svoj život dali za ono što mi danas imamo – kazala je premijerka BPK-a.

Resorni ministar Edin Aganović naglasio je da će ministarstvo za boračka pitanja koje je ranije bilo investitor projekta spomen obilježja Zaimu Imamoviću, te odluke staviti van snage kako bi se nadležnost dala Gradu Goražde. Najavio je da podrška njegovoj realizaciji neće izostati ni sa nivoa BPK-a.

– Vlada BPK-a i resorno ministarstvo će podržati ovaj projekat u onom obimu koliko to bude trebalo i u budžetu za 2022. godinu, za tu namjenu planirali smo finansijska sredstva. Prema idejnom rješnju koje je prezetirao gradonačelnik radi se o jednom drugačijem konceptu izgradnje spomen obilježja, kako bi se maksimalno sačuvala zelena površina na lokaciji previđenoj za gradnju u ulici Zaima Imamovića u Goraždu – naglašava ministar za boračka pitanja BPK-a. 

Načelnik Trnova Ibro Berilo danas je potpisao sporazum s gradonačelnikom Goražda Ernestom Imamovićem o izgradnji spomen obilježja legendarnom komandantu Zaimu Imamoviću, za što će Trnovo izdvojiti 90.000 KM. 

(Preporod.info)