Fesad u kontekstu bh. društva

Piše: Haris Islamčević

Kur'an kao posljednja Božija Riječ, koja je dostavljena ljudima kao Uputa i Milost do Posljednjega dana, obiluje mnoštvom po(r)uka svakome čovjeku koji sebi želi dobro, kako u Prolaznosti, tako i u Zauvječnosti.

Kur'anske po(r)uke je moguće različito klasificirati, ovisno kako ih želimo tretirati: kao propise u odnosu na vjerovanje (dogmatiku), pravne propise (šerijatsko pravo – zakon), ponašanje (moralno-etički aspekt), povijest (kazivanje o Prošlome s ciljem uzimanja po(r)uke), itd.

Riječ “fesad” posjeduje izuzetno široko semantičko polje. U rječnicima arapskoga jezika, ovaj pojam, između ostaloga, u sebi smiruje značenja: nered, šteta, nesloga, korupcija, nepodesnost, nemoral, pokvarenost itd.

Za nas, ovaj put, kao motiv jeste kur'anska poruka iz sedmoga poglavlja – “Bedemi”, dio pravorijeka pedeset i šest: “Ne činite nered na Zemlji, nakon što je red, prvobitno, uspostavljen”. Ovu kolumnu možemo posmatrati i kao svojevrsni nastavak prethodne, u kojoj smo pisali o potrebi i važnosti transparentnosti u svakodnevnome životu.

Na početku želimo naglasiti da naša pažnja nije usmjerena na kur'ansku kontekstualizaciju fesada, iako ovaj pojam u kur'anskome kontekstu nudi sedam izuzetno važnih značenja, nego želimo ponuditi nekoliko promišljanja o kontekstualizaciji fesada u našemu, bosansko-hercegovačkome društvenom kontekstu.

Manifestaciju fesada u našemu društvu možemo, nažalost svakodnevno, prepoznati u korupciji koja  postaje toliko otvorena i javna da se učesnici ne trude sakriti je od očiju javnosti.

Korupciju susrećemo gotovo u svim porama društvenoga života: školstvu, zdravstvu, javnoj upravi. Trgovina i kupovina diploma je postala toliko uvriježena pojava, da ne kažemo dnevna rutina, poput odlaska u kupovinu potrebnih prehrambenih artikala u dućanu ili ispijanja ritualne kafe. Ne tako davno sjetimo se afere sa kupovinom srednjoškolske diplome koja, čini nam se, kako društveno tako i pravosudno (!) pada u “tihi” zaborav.

Također, na nekim fakultetima, napose privatnim, kupovina ispita je postala student-public thing, gdje se već unaprijed zna koji je “lakši” put do zvanja. Zvanja, da. Znanja – to je već upitno. Na ovaj način se brutalno i sustavno uništava obrazovanje koje je jedan od temelja svakoga, pa i našega, društva.

Pored spomenutog, posljedica je obezvređenje odnosno ništenost istinskoga znanja, kao i institucija na kojima se ono daje. Dakako, istini za volju, treba spomenuti da i građani, u nekim slučajevima, iniciraju ovu pošast nuđenjem “koverte” kako bi osigurali neku uslugu koja im zakonski pripada (npr. liječenje) ili, pak, da bi izbjegli plaćanje visokih kazni u saobraćaju, policijskim službenicima znaju ponuditi “na kafu”, i tome slično.

Javne nabavke su postale sinonim za sustavnu korupciju u Bosni i Hercegovini. Na tim nabavkama se, prema istraživanjima nevladinih organizacija poput Transparency Internationala, šteta mjeri u milionima KM.

Naredna manifestacija fesada na koju želimo skrenuti pažnju, a koja je usko povezana sa prethodno kazanim, jeste fesad prilikom zapošljavanja u javni sektor. Opet, nažalost, na konkursima često se prednost daje podobnim nad nad sposobnim.

Osim što se na ovaj način nanosi ogromna šteta onima koji posjeduju bolje reference, odnosno kvalitet u odnosu na druge kandidate, vrši se i institucionalna nepravda (zulum) koja, zasigurno, sa sobom nosi ogromne posljedice, ne samo u odnosu na one koji ju je provode već i na sve odgovorne u cjelome “komandnom nizu”, do toga da može prouzročiti urušavanje cijele institucije ili njenu ozbiljnu kompromitaciju u društvu. Od ove pošasti nisu sačuvane ni one institucije u kojima bi trebala biti nezamisliva.

Fesad u obliku pokvarenosti, odnosno poročnosti, moguće je pronaći u laganju (kako na osobnoj, tako i na društvenoj razini), potom u konzumaciji nedozovoljenoga: alkohola, droga, ali i sve prisutnijoj ovisnosti o igrama na sreću, sportskim kladionicama, varanju kroz različite poslovne odnose, itd.

Zasvodeći ovu kolumnu, zaključit ćemo da su posljedice fesada, u bilo kojem obliku, štetne kako za pojedince tako i za društvo u cjelini. Fesad prouzročuje neslogu, razdor, zavadu i kao takav čovjeka ogoljava na razinu bezvrjednosti, neštetnosti, izopačenosti, pokvarenosti, i na koncu – neupotrebljivosti. 

A najveća i najopasnija konsekvenca jeste da se putem fesada ruši Red kojega je višnji Allah uspostavio, a zbog čega će čovjek snositi posljedice na Budućem Svijetu pred Onim Koji je tog istog čovjeka upozorio da ne čini nered na Zemlji nakon što je red, prvobitno, uspostavljen.

Tekst odražava stavove autora, a ne nužno i stavove Islamske zajednice u BiH – Media centra d.o.o