Fond Bejtu-l-mal : Pomoć migrantima

Od pojave migrantske krize na području BiH IZ se aktivno uključila u pružanje pomoći migrantima. Kao organizacija koja je preuzela emanet vjerodostojnog tumačenja islamskih izvora, IZ je pri Bejtu-l-malu uspostavila fond za pomoć kura’nski definisanoj kategoriji putnicima i nevoljnicima.

S obzirom na činjenicu da je kur’anskim imperativom u sredstvima zekata zagarantovano pravo spomenutoj kategoriji, IZ iz Bejtu-l-mala izdvaja određeni procenat za nabavku hrane, lijekova i sanitetskog materijala.

Pomoć koju IZ pruža migrantima u našoj zemlji svjedoči o vjerodostojnom izvršavanju njene misije. Organizirana pomoć migrantima bila je moguća zahvaljujući visokoj vjerničkoj svijesti koja je unaprijedila koncept, sistem i kapacitet Bejtu-l-mala.

Ko ne brine za stanje muslimana ne pripada nama.

(Hadis)

U skladu sa svojom misijom, a shodno povjerenju koje joj ukazuju vjernici, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nastoji biti društveno odgovorna te ovu vrstu pomoći uglavnom realizira preko domaćih organizacija, kao što su: Merhamet, Crveni križ FBiH i migrantski centri u našoj državi.

Također, IZ je u privremenim prihvatnim centrima adekvatno opremila prostorije za obavljanje vjerskih aktivnosti i imenovala imame koji će organizirat vjerski život u migrantskim centrima.

(Preporod.info)