Fragmenti iz mukabele: Allah je utočište svakom (Ihlas)

0
29

30. DŽUZ 

Allah je utočište svakom (Ihlas)

Allahovo ime Es-Samed  “utočište svakom” spominje se samo jedanput u Kuranu, u suri Ihlas, i daje jedan potpun opis našega Gospodara. Otrkiva nam da je Allah potpuno neovisan o bilo čemu, ali da je istovremeno povezan sa svim stvorenjima i da su sva stvorenja ovisna o Njemu.

On je početak i kraj svega i Njemu se sve vraća. Njegova veličina je tako velika da se ne može iskazati, Njegova moć je tako snažna da se ne može opisati, a Njegove blagodati su tako brojne da im se ne može odrediti granica.

Činjenica je da Gospodar daje život svim živim bićima i zna sve potrebe onih koji su nemoćni. Također, On sve održava u životu, jer bez Njegovog održavanja ništa ne bi opstalo. Ne može se na Zemlji naći ni jedan jedini atom koji postoji samostalno, da ga On ne održava. On ne ovisi ni o kome, a poziva ljude da mu se obraćaju. Šta može da bude drugi cilj tog poziva osim želja da ih daruje? Bog je utočište svakome i poziva da se utočište kod Njega traži.

On poziva ljude da mu se obrate kada im treba pomoć, da za sve potrebe od Njega traže, jer kod Njega su riznice nepresušne, a On nikome ne polaže račun za opskrbu koju svima daje.

Allah je spomenuo ljude melekima prije nego što ih je stvorio i prije nego što su ljudi spomenuli Njega. Dao je svakom čovjeku toliko blagodati i prije nego što ga je spoznao i zamolio. Milostiv je prema svakom čovjeku prije nego što se milost i zamoli. Pa kako onda, pored Allaha, tražiti utočište. 

Plemeniti Gospodar čuje svaki uzdah, svaku molbu, zna svaku misao i vidi svako djelo. Odaziva se onome ko zamoli jer je Gospodar naš blizu. Ljudima je potreban zaštitnik i pomagač a boljeg zaštitnika i pomagača od Milostivog Allaha nema. Ni boljeg utočišta nema jer je Allah vječno utočište. Njemu se sve vraća i samo se kod Njega može naći vječni spas.

(Preporod.info)