Fragmenti iz mukabele: Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži

DŽUZ 25.

Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži

“Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi”. (Fussilet, 49)

Uzvišeni kaže: Čovjeku ne dosadi da bogastvo traži, a to je bogatstvo, zdravlje i druge blagodati. A ako ga zadesi zlo, a to je iskušenje i siromaštvo, onda zdvaja i nadu gubi, tj. u njegovoj svijesti formira se predstava da poslije toga što ga je zadesilo neće više biti dobra.

Pod izrazom el-hajr misli se na bogatstvo, zdravlje, vlast i moć. Es-Suddi kaže: ”Pod pojmom el-insan aludira se na kafira, u jezičkom smislu, odnosno osobu koja je nezahvalna. Neki smatraju da se to odnosi na Velid b. Mugiru, a drugi na ‘Utbea i Šejbea, sinove Rebi'e, i Umejjea b. Halefa, tj. da su oni personifikacija bogatih i nezahvalnih nevjernika.

…a kada ga neimaština zadesi, tj. siromaštvo i bolest, onda zdvaja i nadu gubi tj. gubi Božiju nadu i Njegovu milost. Rečeno je: ”Je'us može imati značenje uslišavanje dove, a kanutnegativno mišljenje o svom Gospodaru.” Također, rečeno je: ”Je'us, tj. očajava zbog nestanka svega onoga što mu predstavlja neprijatnost, kanut, tj. smatra da se kaje.” Značenje je približno slično.

Ovim ajetom Allah nas upoznaje s čovjekovom težnjom da neprekidno traži dunjalučke koristi. Ako bude iskušan, gubi volju, nadu u bolje sutra, odnosno u Božiju milost. Mnogo je slučajeva da čovjek što se više bogati ima manje vremena za namaz, džamiju, općenito za vjeru. Često više bogatstva uzrokuje Allahovo nezadovoljstvo, a skroman život Božije zadovoljstvo.

Zato treba moliti Allaha da nas sačuva siromaštva i da nas obaspe bogatstvom koje će nas približiti, a ne udaljiti od Njega, jer osim dunjalučkog života postoji i onosvjetsko bogatstvo koje je trajno i vječno. Stoga, koliko god da molimo za dunjalučko, treba još više da molimo za ahiretsko bogatstvo.

Treba da budemo svjesni da su iskušenja sastavni dio ljudskog života. Najveća iskušenja imali su Božiji poslanici, s.a.v.s. Zbog iskušenja na koja su nailazili oni nisu očajavali, niti je slabila njihova vjera. Naprotiv, Njihova vjera u Gospodara je jačala.

Molimo Allaha da nam podari bogatstvo od kojeg ćemo imati koristi na dunjaluku i ahiretu, a da nas sačuva os iskušenja koja nećemo moći da izdržimo.