Fragmenti iz mukabele: Dobra djela poništavaju hrđava

Date:

DŽUZ 12.

Dobra djela poništavaju hrđava

Uzvišeni Allah kaže: “… dobra djela zaista poništavaju hrđava..”  (Hud, 114.)

Kur’anski ajet, ili više njih, s ciljem njihovog potpunog razumijevanja, ne treba posmatrati kao pusto i izolirano ostrvo, već u korelaciji sa ajetima koji im prethode i koji dolaze poslije. Upravo ovom ajetu, koji ističe jednu od koristi činjenja dobrih djela (a dobro djelo je čak i ne činiti loše), prethode i slijede ajeti koji navode neka dobra djela kao primjer za činjenje: cjeloživotno koračanje pravim putem, ne pomagati nepravedne u njihovoj nepravdi, klanjanje namaza, strpljivo postupanje u svakoj situaciji.

Svaki ljudski postupak tokom dana i noći prema učenju Islama je djelo, a djelo u osnovi može biti dobro ili loše. Njih zapisuju meleki na listove koji će u formi Knjige biti predočeni njenom sahibiji na Sudnjem danu. Osobina vjernika je da čine dobra djela, da se u njihovom činjenju međusobno takmiče, da druge na njih podstiču i da druge u njima pretiču. Mnogobrojne su koristi od dobrih djela koje ističu i Kur’an i Hadis.

Najvažnija je da se njima otvaraju vrata Allahove milosti, a Allahova milost je predvorje dženneta. Jedna od koristi dobrih djela je shodno navedenom ajetu i ta da dobra djela potiru i brišu loša djela. Poslanik a.s. je preporučio da se poslije svakog lošeg djela učini dobro kako bi ono to loše  djelo izbrisalo. Govoreći o nekim obrednim radnjama muslimana kao što je naprimjer abdest, on Alejhisselam je rekao, da sa posljednjom kapi vode koja padne sa ruku, lica, nogu čovjeka koji se abdestio, otpadnu i grijesi koje je tim dijelovima tijela počinio. Isto tako je govorio da namaz do namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana brišu ono što je bilo između njih. Tako je i sa svakim dobočinstvom, pa makar se ono manifestovalo u sklanjanju s puta onog što smeta onima koji se tim putem kreću.

U tom smilu posebno treba iskoristiti mjesec ramazan, mjesec u kojem svako dobro djelo, pa i najmanje dobiva na vrijednosti koja je značajnija i veća od nekog drugog perioda. Ako se pitate koje je djelo i kada najbolje učiniti, reći ćemo da je to djelo koje možeš učiniti odmah, bez odlaganja!

(Preporod.info)

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related