Fragmenti iz mukabele: I u rog će se puhnuti

0
30

DŽUZ 24.

I u rog će se puhnuti

“I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati”. (Ez-Zumer, 68)

U ovom ajetu Uzvišeni Allah nas obavještava o strahu i užasu koji će se deseti kada nastupi Sudnji dan. Puhanje o kojem je riječ bit će tako strašno da će umrijeti svi stanovnici Zemlje i nebesa, osim onih koje Allah bude odbrao. Zatim će biti oduzete duše preostalim stvorenjima, a posljednji koji će umrijeti bit će Melek smrti. Ostat će samo Vječni, Živi, Prvi, Zadnji. Kaže Uzvišeni: Kome pripada vlast danas, pitat će tri puta, a zatim će On lično odgovoriti, pa će reći, uzvišena je Njegova moć i veličina: Allahu Jedinom i Svemogućnom. Ja sam bio jedini, sve sam porazio i presudio sam da sve nestane, a zatim će ponovo proživiti, i prvi će biti proživljen Israfil. Bit će mu naređeno da ponovo puhne u rog, Bit će to treće puhanje, puhanje za oživljenje.

…poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati, tj. živi nakon što su bili mrtvi, postalt će živi posmatrači užasa Sudnjeg dana, kao što kaže Uzvišeni: I jedan od dokaza i to je što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim ćete, čim vas On samo jednom iz Zemlje pozove, brzo ustati.

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., kazao: ”Između dva puhanja je četrdeset. Pitali smo. ‘O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana.’ On je kazao: ‘Odbio sam da odgovorim.’ Potom su upitali: ‘Je li četrdeset mjeseci?’ Kazao je: ‘Odbio sam.’ Zatim su ga upitali: ‘Je li četrdeset godina?’ A on je kazao: ‘Odbio sam.”

Također, Ebu Hurejre prenosi da je Božiji poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji Dan u kojem Sunce izlazi je petak. U njemu je stvoren Adem, u tom danu je uveden u Džennet, u tom danu je iz njega izveden, i Smak svijeta neće nastupiti osim u tom danu”

Molimo Allaha da nas sačuva strahota Sudnjeg dana.

(Preporod.info)