Fragmenti iz mukabele: Namaz obavljajte

0
30

1. DŽUZ 

Namaz obavljajte

 “Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!” El-Beqare 43

Iako je kontekst ovog ajeta obraćanje Benu Israilu iz vremena Poslanika, a.s., koje Uzvišeni poziva da ne zanemaruju znanje iz ranijih objava i da ne miješaju istinu i laž, a potom i da kroz namaz i zekat manifestiraju svoju odanost islamu – ovaj ajet je sveopćeg univerzalnog karaktera. Obavljanje namaza je obaveza svakog svjesnog, punoljetnog muslimana bez obzira gdje i kada živio. Namaz je čin najveće odanosti i pokornosti Gospodaru, i to je prvo djelo za koje će svako biti pitan na Sudnjem danu. Smisao namaza je održavanje konstantne svijesti i veze sa Allahom, stoga i jeste propisan pet puta dnevno. Onaj ko bude iskreno tu vezu čuvao, imat će dobra i ostala djela, jer će u njemu uvijek biti strahopoštovanje prema Uzvišenom da nekim grijehom ne pokvari ili umanji vrijednost svoga namaza. 

Jedan od razloga zašto se u ajetu spominje i obavljanje ruku'a (pregibanje u namazu) jeste i to jer molitva jevreja to nije sadržavala, dok pak drugi učenjaci kažu da su ove riječi zapravo parafraza poziva najučenijih među jevrejima koji su vjerovali u poslanstvo Muhammeda, a.s., i pozivali pripadnike svog naroda da zajedno sa njim obavljaju namaz. Kada čitamo i slušamo ovaj ajet ne možemo, a da ne zamislimo sliku muslimana koji zajednički (u džematu) obavljaju namaz.

Džemat je milost za vjernike i upravo zbog toga je namaz u džematu vredniji 25 puta nego pojedinačno. Ne zbog svoje forme, već suštine koja podrazumijeva interakciju, osmijeh, rješavanje socijalnih problema, kao i podjelu radosnih momenata i uspjeha sa drugima. Izuzetno je važno ovaj ajet čitati kao poziv da budemo istinski, a ne samo deklarativno, zajedno u saffovima, na ruku'u, u pokornosti Allahu i ponizni samo pred Njim i zbog Njega. Kao da nas ajet podsjeća da je odlika iskrenog sljedbenika Muhammeda, s.a.v.s., odanost džematu i zajednici.

Na preko 80 mjesta se spominje sintagma “obavljajte namaz i dajite zekat”, a ovo je prvi od takvih ajeta u Kur'anu. Suština je da svaki pojedinačni ibadet svoju puninu doživljava onda kada se emanira kroz kvalitetnu relaciju sa društvom, a zekat je društveni ibadet koji je potvrda ispravnog odnosa prema ovom svijetu (kroz zaradu i sticanje) i prema zajednici u kojoj se živi (kroz izdvajanje obaveznog dijela zekata).

Neka ovaj ramazan bude prilika za donijeti odluku da ćemo jačati svoju vezu sa Allahom kroz redovno obavljanje namaza, da ćemo svoju vjeru potvrđivati u društvenom ambijentu u kojem živimo, te da ćemo čuvati svoj džemat i zajednički biti u pokornosti Gospodaru, baš onako kako nas Kur'an i sunnet usmjeravaju.

(Preporod.info)