Fragmenti iz mukabele: Ne oholi se!

0
31

DŽUZ 21.

Ne oholi se!

“I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.” (Lukman, 18)

U osnovi, riječ sa'ar znači bolest od koje se krive (povijaju) vratovi deva. Ovdje je ta riječ upotrijebljena da se ukaže na čovjeka koji, dok govori ljudima, okreće svoje lice od njih, ili ih omalovažava i uzdiže se dok oni govore, a Allah, dž.š., to zaista zabranjuje.

… i ne idi zemljom nadmeno, znači gordo i oholo. Ne idi tako jer će se Allah rasrditi na tebe. Zbog toga je Uzvišeni rekao: … jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog tj. samodopadljivog koji se uzdiže iznad drugih. Jedan čovjek je rekao: ”Tako mi Allaha, Poslaniče, ja, zaista, operem svoju odjeću pa se divim njezinoj bjelini i divim se kaišu na obući, kićanki na biču”, pa je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Nije to oholost. Oholost je da niječeš Istinu i potcjenjuješ ljude.

Oholost je negativna osbina od koje iskreni vjernici treba dobro da se čuvaju. Koliko je taj grijeh opasan ponajbolje se može vidjeti iz hadisa u kojem Allahov poslanik, s.a.v.s., kaže: U Džennet neće ući ko bude imao u srcu makar koliko trun oholosti.

Spomenuta osobina je šejtana istjerala iz Dženneta, Karuna i njegovo ogromno bogastvo utjerala je u zemlju, a faraona i Hamana potopila u Crvenom moru. Oholost će biti i uzrok poniženja i razlog zbog kojeg će neki ljudi ući u Džehennem.

Nažalost, često smo svjedoci da ljudi ispoljavaju tu negativnu osobinu. Oholost nekih poslodavaca prema radnicima, bogatih prema siromašnim, profesora prema studentima, nastavnika prema učenicima, roditelja prema djeci… Ima i suprotnih slučajeva, ali su oni rjeđi.

Svakodnevno smo svjedoci neljubaznosti i namrštenosti određenog dijela državnih službenika i namještenika prema građanima, posebno prema starijim osobama. Takvih primjera ima i kada je riječ o odnosu ljekara ili medicinskih sestara u porodičnim ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama.

O oholosti posebno treba voditi računa u toku mjeseca islamskog posta. Ako postač pomisli da je bolji od onoga koji ne posti, ulazi u zonu samouzdizanja. Ne osuđujmo druge! Učimo dovu za njih. Čuvajmo se oholosti jer ona poništava naših dobra djela i vodi ka gubljenju Božije ljubavi.

(Preporod.info)