Fragmenti iz mukabele: Odazovite se Allahu i Poslaniku

DŽUZ 9.

Odazovite se Allahu i Poslaniku 

 „O vjernici! Odazovite se pozivu Allaha i Poslanika kada god vas on poziva na ono što će vam dati vaš život; i znajte da Allah posreduje između čovjeka i (želja) njegovog srca, i da ćete pred Njim biti sakupljeni!“ (El Enfal, 24)

Saznajemo iz ajeta da vjernici nisu pošteđeni pogubnosti svojih ljudskih želja i djelovanja. Mufesiri nam kažu da se ovdje potvrđuje Allahova moć da skrene ljudsku želju u pravcu u kojem On želi.  

Sama svijest o Bogu je svojevrstan regulator ljudskih želja. Neda mu da se ogluši o Božiji poziv. Allah ovdje žive ljude poziva na ono što će im novi život dati. Možemo ovo čitati da život bez svijesti o Bogu i usklađene volje s tom sviješću nema status kur'anski živog.

Kada god čitamo ovaj stavak postavljamo pitanje koliko smo živi. Koji faktori nas čine življim, a šta je to što nas umrtvljuje? Poslušati svoje srce, ispuniti sebi želju, odazvati se Allahu i Poslaniku i imati kur'anski status živog je spojivo.

Kako mufesir Ša'rawi primjećuje, ovdje se radi o pozivu koji ima za cilj kvalitet života na Ovome svijetu (hajaten tajjibe), a na ahiretu je nagrada i nešto iznad života (hajevan). Taj kvalitet je vjera, Božija uputa, koju ako slijedimo nećemo se jadati ni teškoće imati, a ako je zanemarimo čeka nas težak život, pun jeda.

To da je Allah između nas i našeg srca govori o tome da On Stalno brine o nama i da nismo sami sebi prepušteni.

Poslanik, a.s., nas uči da je srce, duhovno središte, pokazatelj naše duhovne stabilnosti. Sve je dobro ako je ono dobro. Savremena „medicinska religija“ sve čita u fiziološkom kjluču koji naglašava kvalitet dugovječnih organa. Jedina vrijednost postaje goli život obesčovječnog ljudskog bića.

Poslanik, a.s., je molio: „ Bože moj ja te molim za zdravo srce i iskren jezik“, „O ti koji usmjeravaš srca, moje usmjeri da Tebi bude pokorno“. Jer: „..na Dan kada nikakvo blago, a ni sinovi neće od koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti”.

(Preporod.info)