Fragmenti iz mukabele: Pokornost i lojalnost

Date:

5. DŽUZ

Pokornost i lojalnost

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše”. (En-Nisa:59)

Islam je vjera reda, sistema, organizacije. Gospodar u Kur'anu na više mjesta ukazuje da se ne pravi nered na zemlji nakon što je red uspostavljen. Red i ravnoteža je pravilo i ono čemu treba da se stremi. Nered, anarhija i rasulo nije ni na koji način nešto što propagira naša vjera, i ovo važi od nivoa pojedinca, porodice, džemata, društva općenito.

Sve što je u saglasnosti sa kvalitetnim i pravednim poretkom je, u suštini, u saglasnosti sa islamskim učenjem. Ajet kojeg analiziramo kontekstualno dolazi nakon ajeta u kojem Allah naređuje da se pravedno postupa i da emanet odgovornih pozicija u društvu preuzimaju oni koji su ih dostojni. Odmah nakon toga Gospodar ovim ajetom naređuje pokornost i lojalnost, prije svega, Allahu i Resulullahu, a potom i ulul-emru (pretpostavljenim).

Sagledavajući razumijevanje islamskih učenjaka ko je to pretpostavljeni kojem se treba pokoravati dolazimo do zaključka da su to državnici (ljudi na državnim funkcijama) i učenjaci (duhovni autoriteti). Kada ove dvije kategorije ljudi budu dobri, ljudi će se za njima popravljati, a kada se ove dvije kategorije pokvare, i ljudi će se za njima pokvariti. U našem kontekstu, možemo kazati da se ovim ajetom naređuje poštivanje autoriteta i poslušnost uspostavljenim instancama upravljanja – institucijama. Kazao je Poslanik, a.s.: “Obavezni ste da slušate i pokoravate se, pa makar nad vama bio rob.” 

Kroz poštivanje hijerarhije i lojalnost institucijama, u jednom društvu se uspostavlja atmosfera reda.

Ta pokornost i lojalnost, bilo da se radi o relaciji između radnika i nadređenog, građanina i državne institucije, ili pak vjernika i vjerskog autoriteta, neupitna je – sve do onog momenta kada pretpostavljeni počne ići u smjeru onoga što nije pokornost Allahu i Poslaniku. Na to ukazuju i hadis: “Poslušnost je samo u dobru. Nema pokornosti stvorenju u neposlušnosti Stvoritelju.” Zbog toga nam ovaj ajet ukazuje da prilikom svake nedoumice kako postupiti, tražimo odgovor u Kur'anu i sunnetu, jer to dakako vodi ka najljepšem rješenju.

U vremenu u kojem živimo izuzetno je bitno odgajati generaciju ljudi koji će znati poštovati red, hijerarhiju i sistem kroz državne i vjerske institucije, jer pojedinac može uraditi dobru stvar, ali ih samo institucija može sačuvati. S druge strane, uvijek treba imati na umu da vjernik nikada ne smije biti bespogovorno lojalan onome u čemu nije pokornost Allahu i Poslaniku. Pronaći balans između ove dvije tačke put je do kvalitetnog jačanja i vjerske i građanske svijesti.

(Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related