Fragmenti iz mukabele: Strogi prema nevjernicima, samilosni među sobom

26. DŽUZ 

Strogi prema nevjernicima, samilosni među sobom

Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku. (El-Feth 29)

Kuranski opis onih koji slijede Poslanika a.s. je da su strogi prema nevjernicima a međusobno samilosni. Vjernici su posebno strogi prema nevjernicima koji ne kriju neprijateljstvo. Kada ih pogledaju nevjernici uzvraćaju ozbiljnim pogledom koji pokazuje distancu. Ne mogu prema njima imati povjerenje koje međusobno imaju. Oni nisu nepravedni prema nevjernicima nego su oprezni.

S druge strane međusobno su samilosni, jer je samilost jedna od najljepših osobina. Oni očekuju milost od Gospodara, jer se niko neće spasiti, osim da mu se Allah smiluje a istovremeno je pružaju jedni drugima. Nije korektno očekivati milost, a ne imati je ni za koga. Ovim ajetom se pozivaju vjernici da budu samilosni prema onima sa kojima dijele univerzalne vrijednosti, sa kojima ih spaja kelime – i – šehadet. Samilosni su prema onima sa kojima klanjaju, zajedno u safu stoje, na isti način poste, na hadždžu se susreću.

Vjernici međusobnu samilost pokazuju svojim licima, osmjehuju se, radosni su i ozareni.

To potvrđuju svojim djelima tako što nisu sebični nego žele vjernicima isto što žele i sebi. Nemaju potrebu da se nadmeću sa vjernicima jer žele zajedno ući u okrilje Božije milosti koja je neizmjerna. Džennet je prostran kao nebesa i zemlja, u njemu ima mjesta za sve vjernike. Zato se pravi vjernici raduju uspjehu svakog vjernika kao što se raduju vlastitom uspjeh, jer su jedno tijelo, dijelovi jedne građevine koji se naslanjaju jedan na drugoga. Uspjeh jednog vjernika donosi korist svim vjernicima i zato mu se svi raduju.

Muslimani su braća – to znači da se međusobno uvažavaju, saosjećaju jedni sa drugima, pomažu se i brinu jedni o drugima u svim životnim situacijama kako to čine braća od iste majke i oca.

Ali i naziv Ummet,  koji označava sve muslimane svijeta, dolazi od riječi umm – što znači: majka, temelj, osnova, pa bi svi muslimani trebali da se međusobno vole kao što se vole braća od iste majke jer ih povezuje zajednički temelj – vjera u Uzvišenog Allaha.

(Preporod.info)