Fragmenti iz mukabele: Sudite ljudima po pravdi i bez strasti

DŽUZ 23.

Sudite ljudima po pravdi i bez strasti

“O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta” (Sad, 26)

Ovo je naredba Uzvišenog onima koji imaju vlast. Njihova obaveza je da ljudima sude u skladu s Istinom koja je došla od Njega i da ne odstupaju od toga kako ne bi skrenuli s Pravog puta. Allah je, za one koji su zalutali i zaboravili na to, pripremio žestoku kaznu na Dan suđenja.

Ibn Ebi Hatim bilježi od Ibrahima Ebu Zur'e, koji je čitao i poznavao Tevrat, da ga je El-Velid b. Abdulmelik upitao: ”Hoće li halifa polagati račun? Ti si čitao prvu knjigu i čitao si Kur'an i shvatio si.” Pa sam rekao: ”O Emiru'l-mu'minine, Allahu na povjerenje, jesi li ti draži Allahu, ili Allahov poslanik Davud, a.s.? Allah, dž.š., mu je dao i poslanstvo i vlast, a zatim mu je priprijetio u Svojoj Knjizi, rekavši: O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta.

… one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na Onom svijetu zato što su zaboravili na Dan u kome će se račun polagati.

Es-Suddi kaže. ”Njima će na Dan obračuna pripasti žestoka kazna zbog onog su radili. Allah upućuje na ono što je ispravno.“

Navedeni ajet ukazuje da pravedan vladar treba da bude svjestan da je dobio vlast od Allaha. Vlast može biti čast ili iskušenje. Mnogi vladari su propali jer su zaboravili tu činjenicu.

Pravedan vladar ne povodi se za bilo kakvim strastima. Nerijetko se dešava da vlast ljudima koji su je dobili povećava ambicije i strasti. Vladar ne smije da zaboravi da će račun polagati pred Uzvišenim Allahom. Ako ga je od polaganja računa spasio politički imunitet ili nešto drugo, treba da zna da ga konačna presuda čeka na budućem svijetu. Allah, dž.š, je Davudu, a.s., podario mudrost, odnosno znanje. Ako je vladar mudar, onda su u njemu objedinjene brojne pozitivne osobine, a s njima i blagost, pronicljivost, darežljivost…

Budimo pravedni, jer je pravednost najbliža bogobojaznosti.

(Preporod.info)