Gdje je tolerancija, gdje je edeb, gdje je Božija naredba?

0
27

Piše: dr. hfz. Benjamin Idriz

Petak je, mubarek dan, a ja od jednog kolege dobijem link teksta dr. Safeta Kuduzovića pod naslovom: “Stazama ‘islama’ bez svjetla sunneta“ objavljen na stranici minber.ba, dana 10. aprila 2020. Nijedan tekst do sada nije me rastužio kao ovaj. Čim sam pročitao nekoliko redova, bilo mi je jasno da se radi o nekoj podvali.

Još kada sam vidio nivo komentara mnogih ljudi, između ostalog i mojih kolega imama, upitao sam se: Gdje je tolerancija, gdje je edeb i gdje je Božija naredba “O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh” (El-Hudžurat, 11).

Ali, prije nego što započnem moj odgovor, želim i da se ovdje zahvalim brojnim kolegama i prijateljima od kojih sam dobio veliku moralnu podršku. Ova moja reakcija na dotični članak nudi i objašnjenje ove tematike.

Naime, prije nekoliko mjeseci sam bio gost u Mannheimu, gdje sam održao seminar u dva djela, po dva sata, pred mješovitom, muslimansko-nemuslimanskom publikom. Seminar je bio zatvorenog karaktera i snimanje nije bilo predviđeno.

Iz snimka kojeg je dr. Kuduzović objavio (u sklopu svog teksta), vidi se da je jedan među prisutnima, tajno i špijunskim metodama, snimio i plasirao snimak od četiri minute s jednog seminara koji je trajao ukupno četiri sata.

Svima koji pogledaju jasna je njegova zla namjera i očigledna špijunaža. Ovo nije ništa nego kršenje Allahove zabrane: “Nemojte uhoditi jedni druge, i nemojte jedni druge ogovarati!“ (El-Hudžurat, 12).

Organizatoricu ovog seminara, Anju, njemačku muslimanku, zamolio sam da istraži ko je osoba koja je to snimila. Nakon istrage odgovorila je: “Pitali smo braću koja su sjedila u prvom redu ko je od njih snimao, nažalost nismo mogli dobiti potvrdu”.

Znači, onaj koji je snimao, nije mogao biti hrabar da se identificira. Meni je bitno ovdje podijeliti sa svima vama nešto što sam na tome seminaru doživio, a taj brat koji je snimao i svi koji su bili prisutni, to vrlo dobro znaju.

Naime, jedna prisutna nemuslimanka, koja je pratila pažljivo cijelo predavanje, na kraju je ustala i rekla: “Vi ste s ovim predavanjem uništili sve predrasude koje sam imala o islamu i o ženi muslimanki. Njemački mediji predstavljaju ženu u islamu često negativno, suprotno onom što ste govorili. Hvala vam za to!”.

Riječi ove iskrene nemuslimanke, koja je promijenila negativno mišljenje o islamu i koju sam uvjerio u dobronamjernost islama, jako su mi vrijedne i to smatram uspjehom, za razliku od ovih podvala i javnog linča koje doživljavam od svoje braće muslimana!

Još želim da vam prenesem nešto s tog seminara. Na samom njegovom kraju mi je organizatorica pred svima uručila honorar. S obzirom na to da su prisutni, pa i onaj koji je snimao, dali novčani prilog za taj seminar odnosno za moj honorar, ja sam pred svima vratio taj honorar, jer sam htio da podržim te studente i njihov rad. Atmosfera je bila veoma bratska. Nisam očekivao da će se baš među njima naći jedan ovako zloban. Allah mu oprostio!

Serviranje ovog snimka, i to od strane dr. Kuduzovića, bez da me kontaktira i da provjeri u kojem sam kontekstu to rekao, je veoma tendenciozno i neetičko ponašanje.

On dobro zna za ajet: “O, vi koji vjerujete, ako vam pokvaren čovjek dođe s nekom viješću, dobro je provjerite, kako ne biste, u neznanju, nekome zlo nanijeli pa se za to što ste učinili pokajali” (El-Hudžurat, 6).

Dr. Kuduzović je prekršio jedan od Allaha propisani moralno-etički kodeks! Je li takvo ponašanje, koje izaziva uvredljive komentare, u skladu sa ahlakom Poslanika, a.s.?!

Na profilima i grupama, čak i u onima u kojima su hodže, neki pojedinci su objavili, pa čak i na bosanski preveli jedan drugi snimak star osam godina kojeg su njemački desničarski islamofobi protiv mene snimili, kada su tajne službe, anti-islamske struje huškali na mene, jer sam bio jedan od onih koji je javno kao imam u njemačkoj javnosti branio islam. Sada, taj lažni materijal o mom obrazovanju koriste i prevode moja braća muslimani, da ne govorim o svim uvredljivim komentarima i napadima! Veoma sramno djelo!

Sada mi dozvolite da objasnim kontekst tog snimka sa seminara. Tema seminara je bila ujedno i promocija moje knjige “Kur'an i žene”, gdje sam pokušao obraditi sve kur'anske ajete vezane za žene, pa i ajet koji govori o hajzu, i da li žena u toj situaciji može/smije klanjati i postiti ili ne.

Ja sam učesnicima seminara, detaljnije nego što to pokazuje dotični snimak, prenio mišljenja i tradicionalnih, ali i neki savremenih učenjaka po tom pitanju.

No, u tom snimku dolazi do izražaja samo mišljenje tih savremenih učenjaka.

Prije nego što objasnim ovdje mišljenje tih učenjaka, koje sam ja prenio, dozvolite mi da prenesem moje lično mišljenje u vezi namaza za vrijeme hajza, koje je dokumentirano u mojoj gore navedenoj knjizi: “Biti žena ne može se smatrati razlogom da se ne odaziva džuma-namazu. To može samo neka iznimna situacija u kojoj se žena nalazi. Prema tome, naravno da mogu postojati opravdani razlozi za žene poput menstrualnih tegoba”. (Der Koran und die Frauen, str. 137).

Da sam ja mišljenja da je ženi kao i muškarcu u svim situacijama namaz obaveza, ne bih ovo napisao. Na tom seminaru sam i ovo rekao, ali očigledno da tom snimatelju nije ovaj navedeni dio išao u njegovu korist!

Ja sam imam, ali u isto vrijeme i autor. Ako želite nešto u naučnim i akademskim krugovima prezentirati, onda morate navesti sva mišljenja koja postoje, pa čak i ona koja su manje poznata ili za masu neprihvatljiva. Pogotovo ako se radi o predavanjima za studente, onda to zahtijeva da navedete sva moguća mišljenja, drugačije nego obraćanje pred džematlijama u džamiji. Mišljenje koje će jedna osoba prihvatiti, nakon što ste predstavili različita mišljenja, ostaje privatna stvar te osobe i za to će samo Bogu, nikom drugom, polagati račun.

Mišljenja nekih učenjaka današnjice

Mišljenja koje sam na tom seminaru prenio, pored mišljenja tradicionalne uleme, su mišljenja i nekoliko učenjaka današnjice, među njima bivšeg reisu-l-uleme Turske i autora ogromnog tefsirskog djela prof. dr. Sulejmana Ateša (Pogledajte snimak: https://www.youtube.com/watch?v=lD6nC_Ezfb8), kao i čuvenog mufessira prof. dr. Mehmeta Okuyana (https://www.youtube.com/watch?v=2ncQ-xPBpVY), kao i prof. dr. Ibrahima Sarmiša (https://www.youtube.com/watch?v=pWsePeUCZRs), te mnogih drugih, koji su mišljenja da menstruacija nije prepreka obavljanju namaza ili posta.

Prof. dr. Abdulaziz Bayindir, profesor na Univerzitetu Istanbul, ima jednu naučnu studiju po ovom pitanju: (https://www.suleymaniyevakfi.org/kadin/adetli-kadinin-orucu-ve-namazi.html). Svi oni imaju različite argumente, ali zajednički argument im je 222. ajet u suri Bekare u kojem Allah, osim spolnog općenja, ništa drugo nije zabranio, dakle nije zabranio ni namaz ni post.

Da detaljnije kažemo nešto o njihovom mišljenju, kad se ovdje već tema otvorila, prije nego što kažem svoje mišljenje o tome.

Pogled Kur'ana i Tevrata prema menstruaciji

Menstruacija se u Kur'anu tretira kao eza, odnosno “smetnja” ili “neprijatnost” u fizičkom i psihičkom smislu. Ovim tretmanom, Kur'an korigira pogled jevrejske tradicije prema menstruaciji.

Jevrejski Zakon smatra menstruaciju prljavštinom, a ženu u menstruaciji prljavom/nečistom. (Levićani 15, 19-31). Kur'an nije naslijedio ovo tevratsko učenje. S obzirom na to da su Jevreji živjeli u Medini, ovaj njihov pogled prema menstruaciji je bila tema rasprave među stanovnicima Medine, dakle i među muslimanima i jevrejima. Na osnovu ove rasprave, Poslanik, a.s., je bio upitan od ashaba koji je stav islama po ovom pitanju.

Da bi se spriječilo širenje jevrejskog pogleda prema ženi u menstruaciji, Allah dž.š. je objavio ajet u kojem je pojasnio Njegov stav i rekao: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost’. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne očiste. A kada se očiste, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio…“ (El-Bekare, 222).

Da bi razumjeli navedeni ajet i reakciju Poslanika, a.s., mora se analizirati stanje i okolnosti u kojem je ovaj ajet objavljen. Na osnovu ove jevrejske tradicije, muslimani su pitali Poslanika,a.s., kako se trebaju ponašati prema ženi koja je u menstruaciji. Na to je Poslanik, a.s., odgovorio, potvrđujući stav Kur'ana u suri Bekare, 222: “Sve smijete osim spolnog odnosa” (Muslim). Kada su Jevreji čuli ovaj odgovor od Poslanika, a.s., ovako su reagirali: “Ne postoji nijedan naš Zakon, a da se nije ovaj čovjek (Poslanik) njemu usprotivio!” (Ebu Davud).

Ovim ajetom je Allah odbio zakon Jevreja i koristio je za menstruaciju izraz “eza”, “neprijatnost”, a ne nedžs ili ridžs (nečist) i zabranio je samo spolno općenje, drugačije nego što je u judaizmu, gdje ima niz zabrana za ženu u menstruaciji. Ovaj preokret u pogledu prema menstruaciji je kur'anska revolucija i korekcija starih učenja.

Ovi učenjaci su, dakle, stajališta, da ne postoji u Kur'anu zabrana posta ili obavljanje namaza, i ne postoji nikakvo opravdanje za njihovog izostavljanje.

Prema ajetima 238.-239. u suri Bekare, namaz treba obavljati pod svim uslovima, i u strahu, pa čak hodajući i jašući, štaviše, namaz ni na putu niti na vojnom polju ni u izvanrednom stanju se ne smije izostavljati. Allah je čak detaljno regulisao, i to u suri Nisa (Žene) kako treba obavljati namaz kad su vjernici/vjernice u ratnom pohodu. (Nisa, 101-103). Kur'an nudi olakšice u ovim slučajevima, tako što se namaz može skratiti, ali nikako potpuno izostaviti!

I ovo je taj stav gore navedenih učenjaka, kojeg sam ja pokušao na tom seminaru prenijeti.

Zaključak

Zbog iritacije koju je taj snimak izazvao, gdje nedostaju moji precizni odgovori, a radi javnosti koja čeka pojašnjenje, želim ovdje precizirati moj stav kako bi otklonio moguće sumnje:

Kur'an utvrđuje da se ramazanski post prekida jelom, pićem ili spolnim odnosom: “To su Allahove granice, i ne približujte im se!“ (El-Bekare, 187).

U ajetu se ne spominje menstruacija kao faktor kvarenja posta. Nama je poznat hadis u kojem je Poslanik, a.s., ženu tokom mjesečnog ciklusa oslobodio od namaza i posta, i da ona ne mora propuštene namaze naklanjavati, dok propuštene dane u ramazanu mora poslije ramazana napostiti. Neki od učenjaka interpretiraju ovaj hadis kao opciju, odnosno olakšicu, a ne kao zabranu.

No, menstruacija može predstavljati psihičko i fizičko opterećenje za vrijeme posta, a Allah, kako što je na kraju ajeta o postu rekao: “želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate” (El-Bekare, 185). Dakle, muslimanka treba da koristi ovu olakšicu i ne treba da posti. Kroz povijesti su većinom muslimanke mrsile tokom mjesečnog perioda, kao nastavak tradicije žena ashaba, kao što Aiša, r.a., prenosi. Ne postoje predaje da su žene za vrijeme Poslanika, a.s., postile. Sve ovo treba žena pri odluci da uzme u obzir.

Šta se tiče namaza, ponavljam ono što sam na početku rekao i u svojoj knjizi (str. 137) registrirao: Žena je oslobođena od dnevnih namaza za vrijeme menstruacije, jer to predstavlja za nju opterećenje: “Allah ne zadužuje nikoga preko njegovih mogućnosti” (2:286).

Želim također naglasiti da, kao imam jednog džemata koji djeluje u sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Njemčkoj (IZBNJ), slijedim i poštujem fetve Islamske zajednice, po svim pitanjima, pa i po ovome. Dakle, žena tokom perioda hajza ne treba da posti i da klanja, kao što smatram kupanje poslije menstruacije neminovnim i civilizacijskim činom.

Međutim, kao predavač i promotor svoje knjige, gost sam na različitim skupovima, na čitavoj teritoriji Njemačke, Austrije, Švicarske i šire. Tu je moja publika različita, oni iz svojih zemalja donose i različita mišljenja, stavove i fetve za koje oni znaju, stoga smatram da sam dužan prenijeti sva mišljenja učenjaka islama o nekoj određenoj temi.

Mislim da je sve navedeno dovoljan razlog da se snimak, koji se koristi u veoma loše svrhe, izbriše, kao i da se moje riječi i stavovi ne zloupotrebljavaju. Ukoliko sijedimo sunnet, brisanje tog snimka bi bilo najmanje što bi oni koji su sve ovo inscenirali mogli uraditi, siguran sam da će se s tim složiti i dr. Kuduzović.

Da je dotična osoba, koja je snimala, umjesto krišom, meni javno rekla da želi snimati, ja bih se potrudio, u te četiri minute, da iznesem ukratko sve ono o čemu sam govorio, kako bi na kraju svi imali pravu, a ne iskrivljenu sliku moga obraćanja.

Ne dozvoljavam nikome da preispituje moju ljubav prema Allahovom poslaniku, a.s., i njegovom Sunnetu. Tačno na današnji dan, prije dvije godine, izašla je moja knjiga na njemačkom (Zeig mir doch was Muhammed Neues gebracht hat…), u kojoj su navedeni 100 hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., kroz koje afirmiram i prezentiram njemačkoj javnosti Sunnet našeg Miljenika. Knjiga je bazirana većinom na hadisima koje bilježe Buharija i Muslim. Ova knjiga je stigla do velikog broja nemuslimana, kroz koje su, hvala Allahu, promijenili svoj negativni stav o islamu i o našem Poslaniku, a.s..

Knjiga je stigla i njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, pa čak i do Vatikana. Zahvaljujući ovom mom doprinosu prezentaciji našeg voljenog Pejgambera,a.s, prijašnji papa Benedikt XVI i aktualni papa Franjo su mi poslali pisma u kojima izražavaju svoje poštovanje prema našem Poslaniku, alejhis-selam.

Smatram to svojim važnim doprinosom odbrani Poslanika, a.s., i njegovog Sunneta i najbolji odgovor nekima koji ovih dana šire propagandu i javni linč na osnovu nekog tendencioznog snimka, kako ja, neuzubillah, negiram Sunnet!

Ne dozvoljavam nikome da narušava moje mukotrpno djelo, a ako to i pokušaju odgovor nalazim u Kur'anu: “I reci: Radite! Allah će vidjeti ono što radite, kao i Njegov Poslanik i vjernici, i bit ćete vraćeni Poznavatelju i skrivenog i vidljivog svijeta, i On će vas izvjestiti o onome što ste radili!” (Et-Tevbe, 106)

Ja ću se i dalje truditi i raditi na putu za našu časnu vjeru. Da li ću nekada pogriješiti, izreći pogrešan stav, vjerovatno je da će se to desiti, jer, na kraju, i ja sam samo čovjek, kao i svi drugi!

Ono što je najvažnije, Sud pripada Allahu Svevišnjem, On zna naše namjere i pred Njim ćemo svi odgovarati! Zato Ga skrušeno molim da nam omogući da sa čistim dušama uđemo u mubarek Ramazan i da nam svima oprosti naše grijehe!

Napomena: Tekst odražava stavove autora, a ne stavove Islamske zajednice u BiH – Media centra d.o.o.