Generalni sekretar UN sa majkama Srebrenice i Žepe

Problem negiranja presuda UN suda u Hagu

Tokom održavanja ove konferencije, koja će trajati do 22. marta, majke Srebrenice i Žepe su imale niz sastanaka i susreta sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija, među kojima i sastanak sa generalnim sekretarom UN Antóniom Guterresom tokom kojeg su govorili i o problemima sa kojima se suočavaju povratnici u BiH, kao i sve jačem negiranju genocida i presuda međunarodnih sudova, a prije svega presuda UN suda u Hagu. Tokom sastanka sa generalnim sekretarom Gutteresom su upozorili da iza radnji kakvo je postrojavanje Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu očito stoji državni vrh Srbije, zatim politički vrh bh. entiteta RS i Srpska pravoslavna crkva.

Generalni sekretar UN-a António Guterres Guterres dao je punu podršku majkama Srebrenice i Žepe, obećavši im, da će na 25. godišnjicu obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici doći u Potočare i odati počast žrtavma genocida u Srebrenici. 

Majke Srebrenice i Žepe su, također, imale odvojene sastanke sa Pramilom Patten, specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara UN za seksualno nasilje u sukobui Nicolasom Gerardom, specijalnim predstavnikom Generalnog sekretara UN za djecu i oružani sukob.Pored konferencije i sastanaka u UN, predstavnici žrtava genocida, majke Srebrenice i Žepe su se susrele sa preživjelim žrtvama i potomcima žrtava genocida koji žive u New Yorku. Tokom ove posjete su, također, prisustvovali prikazivanju njihovog filma “Pucanj u dušu” u Bosansko-hercegovačkom islamskom centru u Astorji i u Bošnjačkom islamskom kultirnom centru Richmond Hill. 

sl. 12 un foto Esad Krcić

Na sastanku sa generalnim sekretarom UN majke govorile i o problemima sa kojima se suočavaju povratnici u RS, kao i sve jačem negiranju genocida i presuda UN suda u Hagu