Genocid – Dolina Sane: Ključ, Sanski Most, Prijedor i Bosanski Novi

Masakri
Ključ:
Biljani, Prhovo, Velagići, Pudin Han, Krasulje, Sanica

Prijedor:
Zecovi, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Bišćani, Skela i Kamičani
Kozarac, Jaskići, fudbalski stadion Ljubija, rudnik željezne rude Ljubija, Tomašica, Hrastova glavica, Korićanske stijene

Sanski Most:
Vrhpolje, Hrustovo, Škrljevita, Budim, Partizansko groblje

Bosanski Novi:
Alići, Blagaj Japra

dolina sane info

Masovne grobnice

Ključ:
13 masovnih grobnica
(Lanište I , Lanište II, Crvena zemlja I i II, Botonjići).

Sanski Most
30 masovnih grobnica 16 zajedničkih i više od 200 pojedinačnih. Najveće masovne grobnice na području općine Sanski Most su Sasina, Greda I, Vrhpolje-polje, Jama Bunarevi, Tomina-Markovići.

Prijedor
485 grobnica. Najveće masovne grobnice su Tomašica, Stari Kevljani, Jakarina Kosa, Korićanske stijene, jama Hrastova glavica, Redak I, Redak II.

Bosanski Novi
4 masovne grobnice, 7 zajedničke i više desetina pojedinačnih.

 

Logori
Prijedor: Omarska; Keraterm; Trnopolje; Miska Glava; Fudbalski stadion u Ljubiji; Zgrada SUP-a; Kasarna u Prijedoru
Bosanski Novi: Stadion Mlakve; Vatrogasni dom
Sanski Most: SUP; Betonirka; Osnovna škola Hasan Kikić; Vojni objekt u Magaricama
Ključ: SUP; Osnovna škola Nikola Mačkić