Glas imama: Strategija, standardizacija, sistem

Islamska zajednica pred(vodi) zajednicu u kojoj obitavaju: muslimani i muslimanke, Bošnjaci i Bošnjakinje, siromašni i bogati, vlastodršci i podanici, seljaci i građani. Imami, glavni imami, muftije, muderrisi, itd. (u daljem tekstu čitaj: Islamska zajednica) imaju doista veliku odgovornost pred Uzvišenim Bogom za pred(vođenje) naroda/zajednice. Još ako se uzme i obaveza, koja je sveprisutna u Islamskoj zajednici, a koju Islamska zajednica (pre)uzima s(a)vjesno od drugih, kao što je pomaganje bolesnih, siromašnih, izgradnja drugih ustanova, itd. – što je primarno obaveza društvenih institucija – breme je još veće.

 

Poslanik, a.s., je dao postulat standardizacije, rekavši: „Kada neko radi posao, neka ga uradi najbolje što zna.“

Ili riječi Poslanika, a.s.: Jedna od osobina vjernika jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.“ Ne možemo biti stručni u svemu.

 

Strategija

Strategija se koristi da bi se označilo postupanje usmjereno ka ostvarivanju određenog cilja nakon dužeg planiranja. „Neplaniranje je planiranje neuspjeha.“ (izreka) Čitajući upitnik koji Uzvišeni u Kur’anu postavlja vjernicima: „Pa kuda idete?“ i preporuku Poslanika Muhammeda, a.s.: „Planiranje je najveća sposobnost uma“, a opet imajući na umu predaje: „Čovjek planira, Allah određuje“ i „Radi kao da ćeš vječno živjeti, a misli na smrt kao da ćeš sutra umrijeti“, znajući svrhu i smisao života kroz: ibadet (obožavanje i robovanje Allahu), hilafet (namjesništvo – upravljanje resursima) i imaret (izgradnju zajednice), neminovno se postavlja nasušna potreba trasiranja puta kojim ide Islamska zajednica ( u daljem tekstu čitaj: sistem ).

Standardizacija

Standardizacija je postupak ili proces koji sadrži standarde za sisteme (uređenje funkcionisanja procesa organizacije). Da bismo imali funkcionalan sistem, potrebno je odrediti ko je ko u Islamskoj zajednici i ko šta radi u Islamskoj zajednici i ko je za šta stručan u Islamskoj zajednici. Allah, dž.š., kaže: „Reci, radite, vaš trud će vidjeti Allah, Poslanik i vjernici“… „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate… – O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.“ U pokornosti Uzvišenom, a zatim pokornosti Njegovom Poslaniku, a.s., ne možemo pogriješiti. Uzvišeni Allah nas je stvorio i zna šta želimo i šta je za nas najbolje. Pokornost Poslaniku, a.s., je pokornost Allahu, kako je kazano u Kur’anu. A predvodnici?! Pitanje je klasifikacije poslova i standarda? Poslanik, a.s., je dao postulat standardizacije, rekavši: „Kada neko radi posao, neka ga uradi najbolje što zna.“ Ili riječi Poslanika, a.s.: Jedna od osobina vjernika jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.“ Ne možemo biti stručni u svemu.

Sistem

Sistem vrijednosti su kategorije koje cijenimo u životu, naprimjer: ljubav, mir, prijateljstvo, zdravlje, život, itd. Uzvišeni Allah, dž.š., je poredao vrijednosti u životu vjernika: „Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Pet je osnovnih vrijednosti života u islamu koje se spominju u suri „Asr“: iskorištavanje vremena/istikamet (ustrajnost), vjerovanje u Allaha, dž.š., raditi dobra djela u ime Allaha, dž.š., govoriti i živjeti po istini i biti strpljiv. Mi smo, nažalost, narod koji je navikao da bude prepušten sebi, da radi ko šta hoće. Treba da budemo svjesni hijerarhije, reda i rada. Uzvišeni Allah, dž.š., je dao „sunnetullah“ – prirodni zakon po kojem se sve odvija, tj. dao je kauzalitet (da svaka posljedica mora imati svoj uzrok), osim u slučajevima Njegove direktne intervencije gdje se prekida prirodan – normalan slijed dešavanja na Ovome svijetu. Primjer tome je vatra koja postaje hladna i spas za Ibrahima, a.s., zatim Musaov, a.s., štap, zatim Isaovo, a.s., liječenje ljudi, ili primjeri našeg otpora agresiji, itd. Prihvaćamo Allahov kader, jer molimo da nam Allah da zadovoljstvo nakon Njegove odredbe. Međutim, dva najizraženija problema Sistema su: sujeta i umišljenost. A dvije vrijednosti koje fale sistemu su: povjerenje i odgovornost. Povjerenje je vezano za delegiranje, a odgovornost za finaliziranje. Bez obzira na način pred(vođenja) Zajednice bereket poslušnosti naroda predvodnicima može biti razlog uspjeha. Radimo što je do nas, a konačan ishod je kod Allaha!

 

Iz redovne rubrike Glas imama