Godišnjica pogibije generala Hajrudina Mešića

Cilj ovog napada je bio proboj naših snaga prema Cerskoj i Kamenici i u daljem zadatku proboj ka enklavama Srebrenica i Žepa, te uspostavljanje teritorijalne veze sa slobodnom tuzlanskom regijom. Napad je uspješno izveden, razbijene su neprijateljske snage na Baljkovici i Pandurici, ali su se naši borci povukli sa dostignutih položaja kada su primili vijest o pogibiji komandanta Brigade. Akcija je obustavljena.

Zejfa Mešić, majka kapetana Hajre priča:”Kolika god mi je tuga za mojim sinom, toliki mi je ponos što je bio takav. Moj Hajro je bio školovan vojnik. Kad bi zauzeo neko selo, ostavio bi put da izađu civili. Kad bi zarobio srpskog vojnika, on bi ga razmjenio. I kad je stao rat i moj Hamdija se sa porodicom vratio u Trnovu, mnoge komšije Srbi su mu rekli da poštuju njegovog brata baš zato što nije dao da se ubijaju civili!”

Njegovi suborci su često znali ispričati kako je reagovao kada su u brigadu stigle prve dvije pancir-košulje. Kapetan, i pored silnih nagovaranja nije htio prvi niti jednu obući. Rekao je:”Kada nema za sve nas, neću ni ja!”

Neka ti je rahmet plemenitoj duši generale!

Hajrudin Mešić rođen je 01. januara 1959. godine u Srednjoj Trnovi kod Ugljevika. Osmogodišnju školu završio je u Srednjoj i Donjoj Trnovi. Po završetku osnovne škole pohađao je i završio podoficirsku školu JNA u Sarajevu. Tokom službe u JNA, završio je vojnu akademiju JNA u Beogradu i dobio čin kapetana. Prije agresije na BiH bio je komandir CJB Ugljevik. Nakon što su okupirani Bijeljina i Zvornik, organizovao je Teritorijalnu odbranu, a bio je prvi komandant 1. teočanske brigade.

Poginuo je 30. oktobra 1992. godine na prvoj borbenoj liniji u selu Nezuk, u pokušaju uspostave koridora ka Srebrenici. Poslije 1. teočanska brigada dobija naziv bridaga Hajrudin Mešić. Posthumno je odlikovan Ordenom narodnog heroja oslobodilačkog rata Armije RBiH.

Mustafa Isaković započeo je veliki projekat, 9 Heroja – Kasida o najvećim herojima Bosne i Hercegovine. On je za Radio BIR potvrdio da će u programu Radija BIR biti premijerno predstavljena Kasida o 9 Heroja među kojima je i rahmetli general Hajrudin Mešić.