Gradačac: Održana III redovna Skupština MIZ Gradačac

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zijad Mahmutović, a dopredsjedavajućeg Samir ef. Mehić, a za ovjerivače zapisnika Safet ef. Brkić i Jusuf Ibranović. Skupštini je prisustvovao i načelnik općine Gradačac mr. Edis Dervišagić. Ne dnevnom redu Skupštine bili su izvješaji o radu i finansijskom poslovanju Medžlisa za 2016.godinu te plan rada i budžet Medžlisa za 2017. godinu. Skupštinsko zasijedanje otvorio je predsjednik Medžlisa Jukan Husein koji je obrazložio izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu te se osvrnuo na najvažnije projektne zadatke u 2017. godini, a među njima je rekonstrukcija džamije Husein-kapetana Gradaščevića i vakufsko-poslovni objekat u centru grada. U diskusijama o tačkama dnevnog reda uzelo je učećće nekoliko članova Skupštine: Adem ef. Omerović, Elvedin ef. Kavazović, Jusuf ef. Kukuruz, Ševalija Đonlić, Ibro Mešanović, Esed Subašić, Enes Mujić, Jusuf Ibranović, Mirsad Pekarić, Šaldić Omer i dr. Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2016. i plan rada i budžeta za 2017. godinu usvojeni su jednoglasno. Ocijenjeno je da je rad u prošloj godini bio veoma uspješan i da je Medžlis finansijski poslovao pozitivno. Posebno je naglašena orijentacija IO MIZ da ojača radno-pravni status imama(plate i PIO) i da se finansijski pomažu džemati iz budžetskih sredstava Medžlisa. Skupštinski zastupnici su istaknuli određene poteškoće u prikupljanju i naplate članarine, organizaciji prikupljanja kurbanskog mesa za humanitarne svrhe, te napomenuli značaj stare biblioteke Fadil-paše Šerifović. Skupština je protekla u izuzetno pozitivnoj atmosferi u adaptiranoj sali Medrese. Na kraju zasijedanja Skupštini se obratio načelnik općine Gradačac mr. Edis Dervišagić.