Gradska džamija u Konjicu

Čitalačkoj publici u Bosni i Hercegovini i šire Esad Bajić poznat je po nizu knjiga iz islamistike, historije i književnosti. Do sada je objavio jedan roman, pet zbirki priča, pet zbirki pjesama, te šesnaest knjiga iz islamistike i kulturne historije Konjica i okoline. Pored toga, autor je dva dokumentarna filma: „Pobjeda ili smrt – Četvrta muslimanska slavna brigada“ i „Konjičke džamije“. Publikacija Gradska džamija u Konjicu posljednja je uspješna knjiga ovog mladog autora. Knjiga je štampana na 134 stranice masnog papira sa 103 fotografije u koloru i jednom mapom područja općine Konjic s označenim džamijama na njoj. Sastavni dio publikacije je DVD sa videom postavljanja kamena temeljca za izgradnju džamije i centralne manifestacije i otvorenja džamije.

Knjiga Gradska džamija u Konjicu sastoji se od uvoda i tri tematske cjeline. Uvod je zapravo autorov tekst napisan povodom otvorenja Gradske džamije u Konjicu 24. aprila 2016. godine.

Prva cjelina u knjizi obuhvata tekstove o vakufu, starim džamijama, tekijama i medresama u Konjicu. Objektivno, koncizno i naučno utemeljeno Bajić čitaoca uvodi u svijet islamske duhovnosti koja se u konjičkim džamijama, tekijama i medresama njegovala od dolaska islama u ove krajeve do danas. Naravno, vjerskog života ovdje ne bi bilo bez vrijednih vakifa, čija imena je Bajić uredno naveo, koji su svoje imetke kao trajno dobro uvakufili za izgradnju i održavanje vjerskih i vjersko-obrazovnih ustanova u Konjicu. 

Druga tematska cjelina u knjizi govori o izgradnji nove Gradske džamije u Konjicu. S obzirom da je od izgradnje posljednje džamije u ovom gradu naovamo proteklo oko 400 godine izgradnja nove džamija označena je kao generacijski poduhvat današnjih muslimana u Konjicu. Na svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca za gradsku džamiju glavni imam Mesud-ef. Džajić istaknuo je tu činjenicu: „Da se još jednom prisjetimo, prošlo je 400 godina ot- kada je izgrađena zadnja džamija u Konjicu. Gradnju ove džamije prihvatamo kao priliku naše generacije za dobrim djelom koja nam se nudi, a ne kao teret koji nam je nametnut.“ Imajući u vidu značaj vakufa za odgoj mlađih generacija predsjednik Građevinskog odbora za izgradnju džamije dr. Emir Duranović na istoj svečanosti naglasio je da će izgradnja džamije koštati između dva i tri miliona KM i da će se prvenstveno graditi sredstvima Bošnjaka iz Konjica. Razlog za to je vizionarski: „Time dugoročno dobijamo brigu potomaka vakifa koji će džamiju osjećati kao svoju i držat će se obaveze da je čuvaju i održavaju.“ U ovom dijelu knjige Esad Bajić hronološki donosi sve relevantne činjenice o izgradnji Gradske džamije u Konjicu: odabir projekta za Gradsku džamiju, izbor građevinskog odbora, osnivanje „Društva vakifa“ za izgradnju Gradske džamije u Konjicu, te niz informacija o izvođenju radova na Gradskoj džamiji. Nakon što su Bošnjaci u Konjicu, shodno predviđanjima dr. Duranovića, uradili najveći posao na izgradnji džamije, Vakufska direkcija u Sarajevu pronašla je donatore iz Kuvajta i Katara čijim sredstvima je džamija dovršena. Podatke o svim donacijama i potpisanim ugovorima između Medžlisa IZ Konjic i Vakufske direkcije u Sarajevu Esad Bajić uredno dokumentuje u knjizi. Ova tematska cjelina završava kraćim tekstom i nizom fotografija na kojima je ovjekovječeno svečano otvaranje Gradske džamije u Konjicu koje je upriličeno 24. aprila 2016. godine.

Treći dio knjige sastoji se od finalnog izvještaja o izgradnji džamije i popisa svih vakifa i donatora koji su na bilo koji način podržali izgradnju džamije. Nesvakidašnje pedantno Građevinski odbor za izgradnju džamije bilježio je svaku, pa i najmanju donaciju za Gradsku džamiju, a te informacije je kroz ovu publikaciju Esad Bajić javno prezentirao. Zadivljujuće zvuči činjenica da su Bošnjaci Konjica za izgradnju džamije uvakufili i donirali 1 404 650, 04 KM, a da je uz donacije državnih institucija, sergije na novu Rijaseta IZ i stranih donatora sveukupno sakupljeno 2 477 953, 91 KM. Nakon prezentiranja sumarnih informacija o doniranim sredstvima u knjizi su navedena imena 308 vakifa, 1412 donatora, te 175 donatora za prostirku u džamiji. Uz to, knjiga sadrži imena svih učesnika u akcijama na izgradnji džamije njih 381, te spisak donatora iz Austrije i Švicarske. Knjiga završava preglednim tekstom o obnovi i izgradnji vjerskih objekata na prostoru Medžlisa IZ Konjic od 1996. do 2017. godine sa fotografijama džamija. 

Na kraju, knjiga Gradska džamija u Konjicu svojevrsni je dokument i svjedočanstvo o vremenu što su ga vrijedni Bošnjaci iz Konjica utrošili čineći dobro djelo kako bi, nakon 400 godina, ponovo sagradili džamiju. Nedavno su naučni saradnici Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka proveli istraživanje o percepciji vakufa među stanovnicima Jajca. Rezultati njihovih istraživanja, između ostalog, pokazuju da najčešće uvakufljavaju osobe u čijim porodicama su ranije bili vakifi i dobrotvori. Stoga, ova knjiga Esada Bajića čuva od zaborava i služi na čast onima koji su svojim donacijama pomogli izgradnju Gradske džamije u Konjicu, ali i njihovim potomcima koji se u svoje pretke mogu ugledati i ponosno nastaviti njegovati tradiciju uvakufljavanja u Bosni i Hercegovini.