Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluke o dodjeli priznanja i nagrada

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici je usvojilo odluke o dodjeli priznanja i nagrada Grada Sarajeva u ovoj godini. 

Usvojena je Odluka kojom se Jordi Pujol Puente (posthumno) proglašava “Počasnim građaninom Grada Sarajeva“. Priznanje “Plaketa Grada Sarajeva” dodijeljeno je Fondaciji Dogs Trust BiH, a nagrada “Graham Bamford“ dodijeljena je Husi Sinanoviću, Lejli Šopović, Ameli Trbić i Džebrailu Šišiću (posthumno).

Na prijedlog gradske vijećnice Biljane Lazarević, usaglašen je amandman da se u Kalendar uvrsti obilježavanje 15. aprila kao Dana Armije Republike BiH.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995., kojim su predviđeni brojni sadržaji.

Također, usvojena je i Odluka o usvajanju Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva 2022.-2024. Akcioni plan, između ostalog, sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju rodne ravnopravnosti u Gradu Sarajevu kroz implementaciju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, a u skladu s poslovima i nadležnostima Grada Sarajeva.

Na prijedlog gradonačelnice, usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković, a cijeneći činjenicu da to udruženje dugi niz godina djeluje u gradu Sarajevu te svojim aktivnostima djeluje na očuvanju i njegovanju kulturnog, urbanog i kulturno-historijskog naslijeđa, kao i da afirmiše urbani identitet i vrijednosti te djeluje u interesu građana grada Sarajeva.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje “Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo“ koje svojim aktivnostima doprinosi njegovanju kulturno-historijskog naslijeđa, jačanju tolerancije te djeluje u interesu građana, posebno mladih.

Na održanoj sjednici razmatran je i Nacrt odluke o usvajanju Strateškog akcionog plana za jačanje institucija kulture i kreativnih industrija u Gradu Sarajevu te ga, poslije diskusije, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Istaknuta je potreba djelovanja organa Grada Sarajeva ka osnaživanju statusa Grada Sarajeva koji vrši gradsku vlast i funkcije glavnog grada.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović podnio je inicijativu nadležnim organima Kantona Sarajevo da pokrenu i završe proces uknjižbe olimpijskih borilišta na kojima su održana takmičenja u okviru ZOI 84, a koja ni poslije skoro četrdeset godina nisu uknjižena, saopšteno je iz Pres službe Grada Sarajeva.

(Preportod.info)