“Granice identiteta” – Bošnjaci u Sloveniji

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Sloveniji živi 32.009, tj. 1,6% Bošnjaka, no prema nezvaničnim procjenama taj broj je znatno veći i kreće se oko 100 000. Nisu priznati kao nacionalna manjina, te tako nemaju prava zagarantovana nacionalnim manjinama. Naseljavaju različite djelove Slovenije, a većina Bošnjaka živi u Ljubljani.