Hadž 2017: Letovi za Bosnu od 6. do 15. septembra

Vjernici smješteni u drugom hotelu će također danas imati treće bacanje kamenčića, dok će tavafe obaviti sutra s obzirom na ogromne gužve danas koje su nastale uslijed odlaska u Harem svih vjernika koji su boravili posljednja tri dana na Mini.

Prema riječima Nezima Halilovića planirani raspored letova je promijenjen, na što se nije moglo utjecati, te će letovi za BiH biti u periodu od 6. do 15. septembra. Tačan raspored letova u ovom periodu te vrijeme još nije utvrđeno, a čim se dobiju informacije bit će objavljene na portalu hadziumra.ba

Inače, prema ranije zakazanom rasporedu sve bh hadžije su trebale biti u BiH do 10. septembra.

S produženjem boravka u Mekki hadžije će imati na raspolaganju minibuseve koji će voziti do Harema i nazad u hotele.