Hadžija Nazif Sejfić: Sve namaze klanjao u džamiji

Dženaza namaz hadži Nazifu klanjana je u subotu ispred Istiqlal džamije u Sarajevu a ukopan je u Stoboranima, svom rodnom mjestu nedaleko od Han Pjeska. Hadžija Nazif Sejfić bio je najredovniji džematlija Istiqlal džamije. Klanjao je beš-vakat namaz više od osamdeset godina. Sve namaze je klanjao u džematu u džamiji. Svako jutro je bio prvi na sabah namazu u džamiji. Uvijek je klanjao s desne strane imama. Uvijek je bio ispomoć svom imamu. Nikada ga niko nije čuo da je izgovorio neku ružnu riječ. Nikada se nije s nekim zamjerio i naljutio. Izuzetno je pravilno i melodično učio Kur'an. Bio je jedan od rijetkih naših džematlija koji je bolje i tečnije čitao arebicu od latinice. U vrijeme komunizma organizirao je i nosio aktivnosti izgradnje džamije u Gođenjima. Nebrojeno puta je zbog tih svih aktivnosti i odlazaka u općinu Han Pjesak kao i u brojne urede JNA stavljao u opasnost sebe i svoju porodicu. Također, brojne ljude je podučavao harfovima, učenju Kur'ana kao i arebici. Svoju imovinu je uvakufljavao i svu svoju djecu na put islama uputio.

Dvojicu sinova i unuka je kao šehide ispratio. Cjelokupna život hadžije Nazifa bio je islam. Oni koji su poznavali hadžiju Nazifa mogli su na njegovom nurli licu vidjeti očiglednu manifestaciju islama. Kao takav, bio je najbolja slika našeg naroda i predstavljao je ono u nama najvrednije i najčestitije. Dženaza namaz hadži Nazifu bila je prva dženaza koja je klanjana ispred Istiqlal džamije, nakon petanest godina od njenog otvaranja. Brojne džematlije su tog jutra napunile harem Istiqlal džamije i žalile za berićetom koji odlazi s našim starijim i redovnim džematlijama. Svaki džematlija donosi svoj berićet u džemat i džamiju, međutim berićet tih naših starijih hadžija, koji su pored teških iskušenja i stradanja cijeli svoj život časno i dostojanstveno nosili i čuvali islam u svojim srcima i u djelima to smirivali i upotpunjavali, teško je nadoknaditi. Jednostavno na tim našim dobrim djedovima i hadžijama, na njihovom autoritetu i čistom imanu mi smo i zasnivali svoj džemat i odnose u džematu. Molim Allaha dž.š. da našeg hadžiju nagradi lijepim džennetom i da nam podari još mnogo takvih hrabrih i iskrenih džematlija, koje će biti garant opstanka naših džemata, Zajednice i našeg naroda na ovim područjima. 

 

Nazif_sejfic.jpg